Aktiviteter i Trøndelag

De fleste aktiviteter driftes av lokalforeningene. Noen bor likevel hos distriktet og er samarbeidsprosjekter på tvers av både kommune- og fylkesgrenser.