Aktiviteter i Trøndelag

De fleste aktivitetene driftes av lokalforeningene. Oversikt over dem finner du hos hver enkelt lokalforening. Noen få andre er samarbeidsprosjekter på tvers av både kommune- og fylkesgrenser.