Ungdom står i sirkel og lærer gjennom lek i regi av Røde Kors Gatemegling. Vis bildetekst
Foto: Aleksander Båtnes / Røde Kors

Gatemegling i Trøndelag

Å løse konflikter er ikke en medfødt egenskap. Det må læres. I Røde Kors Gatemegling lærer du om dine egne og andres reaksjoner, følelser og behov i konflikt.

Gatemegling er en aktivitet for ungdom fra 13 til 25 år. Aktiviteten har som mål å lære ungdom om egne og andres reaksjoner, følelser og behov i konflikt, og tilby ferdighetstrening i konflikthåndtering.

Dette gjør vi gjennom å arrangere kurs – også kalt gatemeglingsverksted. Et 15-timers kurs som vanligvis går over 6 uker, med møter én kveld i uka. Et komprimert kurs kan eventuelt holdes over én helg. I tillegg holder vi mini-verksteder på skoler, ungdomshus og lignende.

Aktiviteten er basert på såkalt ung-til-ung-metodikk, der grunntanken er at ungdom selv er best egnet til å løse konflikter på lavt nivå før de eskalerer til mer omfattende polarisering og voldsbruk.

Bli med

Røde Kors Gatemegling søker deg som er 25 år eller eldre, god på å få kontakt med ungdom og trives med å formidle. Du blir utdannet til gatemeglingsinstruktør, slik at du kan holde kurs for ungdom i målgruppen.

Vi sørger for kursing og verktøy som gjør deg trygg i rollen som frivillig.

Det er spennende, utfordrende og morsomt å være frivillig i Gatemegling! Vi gir deg kursing og verktøy så du blir trygg i rollen din.

Kontakt

Ida Westerhus

ida.westerhus@redcross.no
924 03 171