Svart-hvitt. Silhuett av person på vei ut av fengselsport..

Nettverk etter soning i Trøndelag

Nettverk etter soning er et tilbud til tidligere straffedømte som er på vei tilbake til et nytt liv.

Nettverk etter soning er landets største ettervernstiltak i sitt slag, og er en del av Røde Kors sitt generelle nettverksarbeid. Det er et tilbud til tidligere straffedømte som er på vei til en ny hverdag uten kriminalitet og rus.

Nettverk etter soning

Tilbud til innsatte eller løslatte som har behov for å fylle fritiden med meningsfylte aktiviteter, og som ønsker å bygge nye sosiale nettverk etter gjennomført straff. Gjennom frivillige i Røde Kors og deltakelse på aktiviteter har deltakerne anledning til å trene sosiale ferdigheter, øke sin sosiale kompetanse og slik få økt mulighet til å etablere nye sosiale, rusfrie nettverk. Det er ikke lett å gjøre store endringer når du står alene. I Nettverk etter soning tilbys det også Gjeldsarbeid og Nettverk UNG.

Gjeldsarbeid

Prosjekt hvor tidligere straffedømte får hjelp med å få en oversikt over økonomien og gjelda si. Sammen med prosjektkoordinatoren og en frivillig fra Røde Kors lages en plan om hvordan gjeldsproblematikken kan løses. Deltakere får støtte og oppfølging gjennom hele prosessen.

Nettverk UNG

Tilbud til ungdommer mellom 18 og 24 år som sliter med rus og kriminalitet. En frivillig fra Røde Kors blir mentor til en deltaker og hjelper ungdommen å bygge opp et nytt sosialt nettverk utenfor kriminalitet. Det finnes en møteplass og gruppeaktiviteter. Deltakere får veiledning og oppfølging.

Tone Smistad

Rådgiver Nettverk etter soning og prosjektmedarbeider Nettverk UNG
Kontorsted: Trondheim
Telefon: 926 43 934
E-post: tone.smistad@redcross.no

Therese Romfo

Koordinator Nettverk etter soning, gjeldsarbeid
Kontorsted: Trondheim
Telefon: 901 05 261
E-post: therese.romfo@redcross.no