Ungdom bader fra bryggekant en sommerdag.

Gratis ferietilbud for ungdom i Trøndelag

Røde Kors ønsker å gi ungdom en positiv ferieopplevelse sammen med andre ungdommer og trygge voksne.

Ferieopphold for ungdom er et årlig tilbud for ungdommer mellom 13–16 år som lever i en lavinntektsfamilie, fosterhjem, institusjon eller ungdommer med foreldre som av ulike årsaker ikke har mulighet til å dra på ferie.

Oppholdet arrangeres første uke av sommerferien til skolene.

Distribusjon av tilbudet

Røde Kors vet at kommunens etater gjennom sin tjenesteyting kommer i kontakt med ungdom i målgruppen både innenfor og utenfor hjelpeapparatet, og ber derfor om hjelp til å formidle denne tilbudet.

Husk at en saksbehandler må delta i utfyllingen av søknaden med begrunnelse, for at søknaden skal bli vurdert.

Ungdommen som får innvilget opphold får et informasjonshefte og svarbrev. Dette er det påmelder som mottar på e-post og har ansvar for å formidle til ungdommen og foresatte.

Røde Kors finansierer hele oppholdet.

Søknad sendes til:

Nord-Trøndelag Røde Kors,
Sjøfartsgata 3, 7714 Steinkjer
eller på e-post til: maria.ronning@redcross.no

Kontaktperson:

Maria Rønning
maria.ronning@redcross.no
918 59 967

Last ned søknadsskjema for ferieopphold 2024 her.