Gutt i klatrepark Vis bildetekst
BALANSE: Her gjelder det å holde seg fast

Oppfordrer til mer ferie-frivillighet

I 20 år har Røde Kors arrangert Ferie for alle som et tiltak for å hjelpe barnefamilier med vedvarende lav inntekt. Siden oppstarten har behovet bare vokst.

– Vi ser jo at behovet vokser år for år. Vi har fulle ferieopphold og frivillige med store hjerter som jobber beinhardt i alle ferier. Men for hvert år vokser bunken med søknader og vi har dessverre ikke plass til alle, sier Tor Andre Weiseth som er daglig leder for Røde Kors i Trøndelag.

Da Røde Kors startet Ferie for alle i 2001 var det en reaksjon på en levekårsundersøkelse som sa at cirka 3,3 prosent av barn vokste opp i familier med vedvarende lavinntekt, også kalt barnefattigdom.

Tjue år senere er tallet 11,7 prosent. Det kommer frem av målinger som Statistisk sentralbyrå gjorde i 2019, året før pandemien inntraff.

Det er altså snakk om 115 000 barn. I Trøndelag er tallet 7 800. Andelen barn med vedvarende lave husholdningsinntekter har økt jevnt siden 2011. Barn med innvandrerbakgrunn blir stadig mer overrepresentert og utgjør 6 av 10 barn i denne kategorien.

Hva gjorde du i ferien da?

Gratis ferieopphold vil naturligvis ikke snu denne trenden. Likevel betyr det at mange barn kan komme tilbake til skolen etter endt ferie med gode minner, nye venner og selvtillit. Alternativet er barn som ikke har et tilbud om sosiale aktiviteter, får en klump i magen når klassekameratene spør «hva gjorde du i ferien da?».

– Frivilligheten vil bidra med alt vi kan. Derfor skal vi i år styrke Ferie for alle, både gjennom flere ferieopphold og flere plasser til deltagere, sier Weiseth.

2 unge menensker på padleboard, innsjø, dag, sommer
VANNLEK: Padleboard er en populær aktivitet både stående og sittende.

Røde Kors i Trøndelag øker kapasiteten med mer enn en tredjedel og tar sikte på å gi gode ferieopplevelser til 600 barn og foreldre i 2022. For å få til det trengs det enda flere engasjerte frivillige.

– Jeg oppfordrer alle som synes at dette høres ut som en fin aktivitet til å ta kontakt med oss i Røde Kors. I en aktivitet som dette kan du virkelig utgjøre en forskjell!

Se også andre aktiviteter i Røde Kors i Trøndelag