Ansatt og aktivitetsleder for besøkstjenesten i Stjørdal poserer med roll-ups utenfor Røde Kors-huset. Vis bildetekst
SYNLIGHET: Frivilligkoordinator Merethe Bekkavik og aktivitetsleder Inge Auran har brukt både plakater, brosjyrer og annet materiale for å få ut informasjon om – og dra i gang – besøkstjeneste i Stjørdal Røde Kors.

Mange nye besøksvenner i Stjørdal

Lokalforeningen har satset hardt og blitt belønnet med stor vekst og mye engasjement.

– En lang stund hadde vi for mange frivillige, så det tok tid å koble dem med de som ønsket besøk. Nå er det omvendt, og mange står på venteliste for å få en besøksvenn i Stjørdal.

Inge Auran er aktivitetsleder for og har det siste året hatt ansvaret for å starte opp besøkstjeneste hos Stjørdal Røde Kors. Det har skjedd mye på et år og de har gått fra 0 til nærmere 50 besøksvenner – og de leter fortsatt etter flere.

Viktig satsing

Auran peker spesielt på én suksessfaktor.

Portrettfoto av Inge Auran med Røde Kors-klær.
FRIVILLIG: Inge Auran er aktivitetsleder for Røde Kors sin besøkstjeneste i Stjørdal og kan smile etter et år der arbeidet har gitt gode resultater.

– Vi har turt å satse skikkelig, med både tid og penger. Vi vet at det krever mye å starte opp en aktivitet som dette, og vi er villig til å legge ned det arbeidet.

Lokalforeningen har i løpet av det siste året ansatt en frivilligkoordinator. En person som kan ta unna henvendelser fra både de som ønsker seg besøksvenn og de som vil bli frivillige.

– Det har gitt oss mye mer kapasitet enn om vi som er frivillige skulle gjort dette arbeidet på kveldstid. Nå kan vi heller legge ekstra energi i å lære opp og ta vare på de nye frivillige og utvikle aktiviteten.

Ønsker fellesskap

Et av målene for Auran fremover er å gi de frivillige litt ekstra tilbake når de blir med på laget.

– Vi ønsker å skape et fellesskap blant de frivillige, både sosialt og faglig. Som besøksvenn kobles du ofte med én person som du besøker. Vi ønsker i tillegg å tilby et større fellesskap.

Med faste møter skal frivillige besøksvenner kunne bli kjent, dele erfaringer og få relevant faglig påfyll.

Og Røde Kors har plass til mange flere i det fellesskapet.

– Vi ønsker oss fortsatt flere frivillige. Det er mange som ønsker seg besøksvenn her i kommunen, og vi får stadig nye henvendelser.