Stjørdal Røde Kors

Stjørdal Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid og omsorgsaktiviteter.

Her finner du oss på vår Facebook-side

Her finner du Stjørdal Hjelpekorps Facebook-side