Røde Kors-frivillige i nødhjelpsarbeid. Vis bildetekst
Foto: Maksym Trebukhov for LB.ua / Ukrainian Red Cross

Stort engasjement for å bidra fra Trøndelag

Røde Kors merker stor pågang fra mange som ønsker å bidra til livsviktig nødhjelp til de rammede i Ukraina.

– Alt engasjementet vi ser varmer virkelig. Vi applauderer alle som har tatt tak den siste uka. Både privatpersoner, bedrifter og de lokale foreningene i organisasjonen vår, sier distriktslederne for Røde Kors-foreningene i Trøndelag.

Etter at krigen brøt ut i Ukraina har Røde Kors fått henvendelser fra både bedrifter og private i hele landet som alle ønsker å hjelpe.

– Noen viser støtte ved å gi penger, andre ved å starte egne innsamlinger eller spre budskapet videre. Alle monner drar, og alle gjør en viktig innsats, sier distriktslederen i nord Steinar Lian.

Portrett av distriktsledere i Røde Kors i Trøndelag.
Jan Robert Humstad og Steinar Lian er distriktsleder for henholdsvis Sør- og Nord-Trøndelag Røde Kors.

Lederne understreker at den beste måten å hjelpe på er å sende penger.

På grensen hoper det seg nå opp med klær og leker folk har samlet inn. Ukraina Røde Kors sier at dette hindrer inntransportering av livsnødvendig nødhjelp som medisiner.

I tillegg til mye ekstern støtte til Røde Kors har flere av organisasjonens egne lokalforeninger i Trøndelag innkalt til styremøter og vedtatt å bevilge egne midler til nødhjelpsarbeidet.

– Det er veldig flott. Vi vet at mange av våre frivillige er klare til å hjelpe hvis og når krigsflyktninger med behov for hjelp kommer hit. Enn så lenge er dette den mest effektive måten å få rask nødhjelp til de rammede på, sier distriktslederen i sør, Jan Robert Humstad.

Dettte gjør Røde Kors i Ukraina

Røde Kors bevegelsen har over 1000 ansatte og 3000 frivillige i landet som nå gjør det de kan for å hjelpe de som trenger det.

Frivillige fra Polen, Romania og andre naboland gjør det de kan for å bidra med blant annet helsehjelp, mat, klær og rent vann. Nødhjelpsarbeidet har startet opp der det er mulig, men flere steder har kamphandlingene vært så intense at det ikke har vært mulig å nå fram.

Stort behov i lang tid

De humanitære behovene vil øke og være betydelige og omfattende. Røde Kors forbereder seg nå på en kraftig opptrapping av innsatsen.

Uansett når krigen Ukraina tar slutt vil det være et stort behov for nødhjelp – også i lang tid etter.