Portrett av vennlig smilende kvinne. Marit Gladsø. Vis bildetekst
VITNESTØTTE: Marit Gladsø er en engasjert Røde Kors-frivillig. Vitnestøtte er én av aktivitetene hun brenner for, og hun er blant annet gruppeleder for de frivillige vitnestøttene i Trondheim. (Foto: Aleksander Båtnes / Røde Kors)

Behøver flere vitnestøtter i Trøndelag

Gjennom ordningen med vitnestøtte får vitner i rettssaker medmenneskelig støtte, veiledning og praktisk hjelp.

– Skal du være vitnestøtte bør du være glad i småprat, selv om den som skal vitne gjerne vil snakke om saken sin, er det viktig at vitnestøtten dreier samtalen inn på andre tema, og du treffer mange forskjellige mennesker, forklarer Marit Gladsø som selv er en av vitnestøttene fra Røde Kors.

En frivillig vitnestøtte gir først og fremst medmenneskelig støtte til den som skal vitne. Dernest veiledning og praktisk hjelp. Den frivillige kan være en samtalepartner for vitnet både før og etter vitneforklaringen.

Med bistand fra Røde Kors Vitnestøtte kan vitnet bli tryggere på situasjonen og forstå rollen sin bedre.

Tingretten har nå behov for flere vitnestøtter, og Røde Kors er i gang med å rekruttere nye frivillige til aktiviteten.

– Aktiviteten forgår i tinghus eller domstol på dagtid. Her i fylket har Trøndelag Tingrett tjenestesteder i Trondheim, Steinkjer, Namsos og Brekstad i tillegg Frostating Lagmannsrett med tjenestested i Trondheim, forklarer Gladsø.

Frivillige som skal være vitnestøtte må som alle andre frivillige ta Røde Kors sitt startkurs, signere taushetspliktskjema og får i tillegg et kurs spesifikt om vitnestøttens rolle, rutiner i retten, sikkerhet og annen relevant informasjon.

I tillegg er man aldri helt utlært som vitnestøtte.

– Det gjennomføres jevnlige fagsamlinger hvor aktuelle tema blir tatt opp og man kan dele erfaring med andre, sier Gladsø.

Aktiviteten foregår naturlig nok bare på dagtid, og passer derfor best for de som jobber turnus, studenter og pensjonister. Oppmøte på Tinghuset er vanligvis kl. 0830, noen ganger går hele dagen, andre dager kan man være ferdig ved lunsjtider.

– Dette er en veldig givende aktivitet som jeg varmt kan anbefale, konkluderer Gladsø.

Neste kurs for vitnestøtter er planlagt til midten av september 2023, i Trondheim. Interessert i å bli vitnestøtte eller har du spørsmål? Meld interesse på post@trondheim-redcross.no. (Gjelder også for deg som bor andre steder i fylket.)