- Å være vitnestøtte kan absolutt anbefales mener disse tre kvinnene, som har mange års erfaring som vitnestøtter for Røde Kors. Karen Risom Olsen og Tove Bjerkli fra Elverum og Eva Eriksen fra Fredrikstad.

- Har gitt en ny dimensjon i tilværelsen

Å være vitnestøtte er givende, synes Karen, Tove og Eva. - Jeg har lært og erfart masse om samfunnet rundt meg, forteller Eva.

Bli frivillig

Mange som må vitne i rettssaker er redde, usikre og gruer seg. Det kan påvirke vitneprovet deres. Å være vitnestøtte er å stille opp for folk som må vitne, støtte dem, gi informasjon, være tilstede og gi omsorg før og under en rettssak. Dette er en Røde Kors-tjeneste.

Eva Eriksen fra Fredrikstad har vært vitnestøtte i mange år og anbefaler det på det varmeste.

- For meg har dette vært veldig givende. Jeg pensjonerte meg for åtte år siden, og dette har gitt en ny dimensjon på min tilværelse. Jeg har lært og erfart masse om samfunnet rundt meg, og jeg ser hvor mange menneskeskjebner det er. Og når jeg også føler at 99 prosent av vitnene synes det er godt at jeg er der, så føles det bra, sier hun.

«En gang var det ei ung jente, hun var 16 år. Det var et forsøk på voldtekt, og hun gråt og gråt og var så lei seg. Da hun skulle inn og vitne, kunne jeg tilby henne å være med inn i rettssalen»

Vitnestøtte Tove Bjerkli

Gjør vitnene trygge

Advokat Harald Stabell mener vitnestøttene gjør en spesielt viktig jobb.

- Det å komme inn i en rettssal uten at man vet noe om hva som møter en, det skaper helt sikkert nervøsitet og usikkerhet, og kan gjøre at man ikke får fram alt man bør få fram, sier han. 

Men hans inntrykk er at de fleste klarer seg bra.

- Overraskende mange vitner klarer seg bra, og det er nok ikke minst på grunn av vitnestøtteordningen, sier Stabell.

En utfordring for rettsstaten

Årlig møter om lag 70 000 vitner for norske domstoler. Altfor mange av dem mangler støtte og viktig informasjon før de avgir sitt vitneprov. Det er en utfordring for rettsstaten, for vitnene kan de bli utrygge og kanskje ikke få fram all den informasjonen som er nødvendig for at domstolen skal kunne fatte riktig avgjørelse.

I tillegg blir det en unødvendig tung og vanskelig opplevelse for mange. Eva Eriksen opplever at hun kan hjelpe mange i en sårbar og vanskelig situasjon.

- Min erfaring er at det er et veldig behov for oss. Jeg vil si at 70 prosent av vitnene er veldig redde. De gruer seg, de er engstelige, noen har ikke sovet. Så det første jeg gjør er å roe dem ned, fortelle dem at det er helt normalt å være nervøs. Så har vi også en plansje som vi kan vise som forklarer hvordan det er organisert i en rettssal og hvordan rettssaken vil foregå, forteller Eriksen.

Kan støtte og trøste

I 2015 benyttet over 10 000 vitner i Norge seg av Røde Kors vitnestøtte, og til sammen 360 frivillige.

Vitnestøtte Tove Bjerkli har flere ganger hjulpet med å tilrettelegge situasjonen i domstolene, slik at vitnene har følt seg tryggere.

- En gang var det ei ung jente, hun var 16 år. Det var et forsøk på voldtekt, og hun gråt og gråt og var så lei seg. Da hun skulle inn og vitne, hun var både fornærmet og vitne, så kunne jeg tilby henne å være med henne inn. Hun hadde med seg moren sin, men moren skulle vitne etterpå, så derfor kunne ikke hun følge med inn. Da kunne jeg avtale med aktor at jeg kunne bli med henne inn, forteller hun.