Førstehjelp1_VFØR Vis bildetekst
Hjelpekorpsere øver på videregående førstehjelp under avsluttende kursøvelse på holkeføre utenfor Røde Kors-lokalene på Nardo i Trondheim. (Foto: Gabriel Bjørge / Røde Kors)

Over 6 millioner i støtte til lokalt Røde Kors

Røde Kors Førstehjelp overførte i starten av året hele 6 millioner kroner tilbake til lokalt Røde Kors i Norge for 2023.

Provisjon til lokale Røde Kors-avdelinger
Når Røde Kors Førstehjelp holder førstehjelpskurs får Røde Kors-lokalforeningen i området kurset avholdes hele 20 % av omsetningen. Dette er en inntekt som så brukes til lokale aktiviteter. Hele 810.000 kroner ble i år distribuert til de ulike Røde Kors lokalforeningene i Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag.

- Kunder som bestiller førstehjelpskurs oppgir at kvalitet og gode priser er viktig. Fleksibilitet i forbindelse med tid og sted er også helt avgjørende. Samtidig syntes mange kunder at det er en fin tilleggsdimensjon at hele 20 % av kursomsetningen går tilbake til lokalt Røde Kors, sier administrerende direktør i Røde Kors Førstehjelp, Fredrik A. Aasebø.

Daglig leder i Trondheim Røde Kors, Marita Hoel Fossen, sier at når Røde Kors Førstehjelp AS holder kurs i Trondheim er det to ting som er viktig: Det ene er at man gjennom å holde kurs for bedrifter bidrar til at førstehjelpskunnskapen hos befolkningen øker. - Jo flere kurs, jo flere kan bidra i situasjoner hvor slik kompetanse er viktig, sier Hoel Fossen.

Det andre er at når Røde Kors Førstehjelp holder førstehjelpskurs får Røde Kors-lokalforeningen i området kurset avholdes deler av omsetningen på førstehjelpskurset. - Akkurat for Trondheim betyr dette at vi kan ha flere kurs for frivillige og at hjelpekorpset har midler til drift, øvelser og opplæring, noe som er svært viktig, ifølge Hoel Fossen.

I 2023 bidro Trondheim Røde Kors hjelpekorps på 31 søk- og redningsaksjoner på oppdrag for politiet, og 42 på henteoppdrag fra AMK. Det betyr drøyt 2500 frivilligtimer på søk og redning, og man bidro til at hele 75 mennesker ble reddet.

Et viktig tilskudd til lokal- miljøet
Ifølge Aasebø er bedrifter som velger de som leverandør er med på å styrke lokal beredskap. De økonomiske tilbakeføringene fra Røde Kors Førstehjelp er derfor et viktig tilskudd for lokalforeningen i ditt nabolag. - Pengene vi overfører til lokalt Røde Kors blir blant annet brukt til mer og bedre utstyr og til utdanning av de frivillige, for å nevne noe, sier Aasebø.

- Midlene fra Røde Kors Førstehjelp er et viktig tilskudd som oss holder mannskapsbiler, snøscootere, ATV-er og annet utstyr klart til innsats på rednings- og leteaksjoner, sier Kristoffer Bjørkhaug, operativ leder i Sør-Trøndelag Røde Kors.

- Det at midlene også kommer fra å lære opp befolkingen i førstehjelp syns jeg er en dobbel seier, forteller han videre. Det er med på å gjøre befolkningen bedre rustet til å yte førstehjelp samtidig som de støtter Hjelpekorpset.

Bakgrunn
Røde Kors Førstehjelp ble startet i 2008 for å bidra til å øke førstehjelpskunnskap og forbedre tilgangen til livreddende utstyr i Norge. Alt av overskudd fra virksomheten skal i tillegg tilbakeføres til den frivillige humanitære og operative innsatsen til Røde Kors. Til sammen er mer enn 40 millioner kroner blitt overført til lokale Røde Kors-avdelinger, takket være alle som kjøper førstehjelpskurs og utstyr fra Røde Kors Førstehjelp.


FAKTA: Røde Kors Førstehjelp AS er den største leverandør av godkjente førstehjelpskurs med cirka 4000 årlige førstehjelpskurs og omtrent 50 000 kursdeltakere. Røde Kors i Norge har etablert Røde Kors Førstehjelp AS for å øke sitt fokus på å bli en sentral og foretrukket leverandør av førstehjelpskurs, førstehjelpsutstyr og tilhørende produkter og tjenester til næringslivet og offentlig sektor i Norge.