Førstehjelp

Det som kjennetegner de aller fleste førstehjelpssituasjoner, er at de skjer plutselig og uforutsett. Derfor bør alle ha grunnleggende kunnskap om den viktigste førstehjelpen.