Førstehjelp

Det som kjennetegner de aller fleste førstehjelpssituasjoner, er at de skjer plutselig og uforutsett. Derfor bør alle ha grunnleggende kunnskap om den viktigste førstehjelpen.

Gratis førstehjelpskurs

Røde Kors arrangerer jevnlig gratis digitale førstehjelpskurs. Neste runde blir i midten av oktober. 

Klikk her for å se oversikt over våre gratis førstehjelpskurs.

  

Førstehjelpskurs og utstyr

Røde Kors Førstehjelp AS tilbyr hjertestartere og førstehjelpsutstyr til bedrifter, organisasjoner og private. 

Ved å kjøpe førstehjelpskurs fra Røde Kors Førstehjelp støtter du vårt humanitære og operative arbeid. Overskuddet tilbakeføres til lokalt Røde Kors i nabolaget hvor kurset holdes.

Se våre førstehjelpskurs til bedrifter og organisasjoner

Hjertestarter illustrasjon

Henry - Førstehjelp for barn

Henry – Førstehjelp for barn er et pedagogisk læringsopplegg utviklet for barn i alderen 3-8 år. Målet er å lære førstehjelp til barn i barnehage og på skolen.

Hva skjer når Henry skader seg? Det kan du lære mer om i opplegget.

Espen Nakstad: Helt vanlige mennesker kan redde liv

– Jeg har i mange år forsket på hjertestans utenfor sykehus og møtt pasienter som ikke ville overlevd hvis de ikke fikk akutt livreddende førstehjelp av helt vanlige mennesker, sier Nakstad.

Les hele intervjet med Espen Nakstad

Lær deg det aller mest grunnleggende innen livreddende førstehjelp på under 3 minutter:

Strektegning figurer

Røde Kors Hovedprogram 2021-2023. Samfunnsmål: Redde liv lokalt 2.1.4   Styrke befolkningens førstehjelpskompetanse og egenberedskap. Les også Røde Kors sin førstehjelpsstrategi 2021-2023.