Førstehjelp

Det som kjennetegner de aller fleste førstehjelpssituasjoner, er at de skjer plutselig og uforutsett. Derfor bør alle ha grunnleggende kunnskap om den viktigste førstehjelpen.

Gratis førstehjelpskurs

I perioden 3.-14. mai kan du delta på et gratis digitalt førstehjelpskurs i regi av Røde Kors. Da vil du lære mer om symptomer på livsvarlige sykdommer, livreddende førstehjelp og bruk av hjertestarter.

Nyhetsbrev førstehjelp

Ønsker du relevant førstehjelpsinformasjon og invitasjoner til gratis førstehjelpskurs rett i din inboks? 

Les mer om førstehjelpsnyhetsbrevet til Røde Kors

Førstehjelpskurs og utstyr

Røde Kors Førstehjelp AS tilbyr hjertestartere og førstehjelpsutstyr til bedrifter, organisasjoner og private. 

Ved å kjøpe førstehjelpskurs fra Røde Kors Førstehjelp støtter du vårt humanitære og operative arbeid. Overskuddet tilbakeføres til lokalt Røde Kors i nabolaget hvor kurset holdes.

Se våre førstehjelpskurs til bedrifter og organisasjoner

Hjertestarter illustrasjon Vis bildetekst
Hjertestartere er enkle å bruke

Henry - Førstehjelp for barn

Henry – Førstehjelp for barn er et pedagogisk læringsopplegg utviklet for barn i alderen 3-8 år. Målet er å lære førstehjelp til barn i barnehage og på skolen.

Hva skjer når Henry skader seg? Det kan du lære mer om i opplegget.

Espen Nakstad: Helt vanlige mennesker kan redde liv

– Jeg har i mange år forsket på hjertestans utenfor sykehus og møtt pasienter som ikke ville overlevd hvis de ikke fikk akutt livreddende førstehjelp av helt vanlige mennesker, sier Nakstad.

Les hele intervjet med Espen Nakstad

Lær deg det aller mest grunnleggende innen livreddende førstehjelp på under 3 minutter:

Strektegning figurer

 

Røde Kors Hovedprogram 2024-2026. Samfunnsmål: Redde liv nasjonalt 2b:  Styrke befolkningens førstehjelpskompetanse og egenberedskap. Les også Røde Kors sin førstehjelpsstrategi 2021-2023.