ungdom i slitt dongeribukse sitter med bena i kryss

 – Trapp opp arbeidet med barn og unge  

Røde Kors er bekymret for økt forventningspress og at helsesøstre må avvise barn og unge i døren på grunn av tidspress og arbeidspress. 

 
I en ny undersøkelse utført av Respons Analyse på vegne av Røde Kors svarer femten prosent av elever fra 16-18 år at de i liten eller svært liten grad føler de strekker til eller er gode nok på skolen. 
 
– Myndighetene må trappe opp arbeidet som gjøres for at barn og unge ikke skal føle så mye prestasjonspress og stress knyttet til skolen. Vi er skremt av resultatene fra denne rapporten, forteller daglig leder i Nord-Trøndelag Røde Kors og Sør-Trøndelag Røde Kors, Marita Hoel Fossen. 
 
Undersøkelsen viser at 1 av 4 av ungdommer holder problemene sine for seg selv. Samtidig kontakter mange unge Røde Kors for å snakke om psykisk helse, negative følelser, kropp, helse og relasjoner. Det har vært en stor økning i antall henvendelser de siste fire årene. 
 
– Alle kan bidra 
Røde Kors oppfordrer myndighetene til å bidra til opprettelsen av flere møteplasser for barn og ungdom i regi av frivilligheten.Tilbudet om helsesøstre og samtalepersoner i skolen må styrkes, slik at ungdommen har tilgang til gode samtaletilbud og obligatoriske introduksjonssamtaler i ungdoms- og videregående skolene. 
 
Hoel Fossen understreker samtidig at hele samfunnet må ta mer ansvar for å sikre en bedre ungdomstid. 
 
– Vi kan alle være mer oppmerksomme voksenpersoner, foreldre og venner. Psykisk helse kan oftere diskuteres i klasserommet, og forventninger kan diskuteres rundt middagsbordet hjemme, sier Hoel Fossen. 

 “Ikke sette for store krav i hjemmet, vise dem at både hjemme, i media, politisk osv. at det er lov å gjøre feil, alt trenger ikke å være perfekt. Må vise dem at hvis de har gjort sitt beste, er det bra nok”, skriver en 18 år gammel gutt fra Trøndelag som er med i Røde Kors-undersøkelsen. 

Må avvise elever 
I Røde Kors-undersøkelsen svarer nesten 1 av 3 av de 101 spurte helsesøstre at de må avvise elever på grunn av tidspress. Flere oppgir å ha ansvar for flere elever enn anbefalt, og hele 60 prosent av helsesøstrene i undersøkelsen svarer at de bare «noen ganger» eller «sjeldent» har tid til å arbeide forebyggende. 
 
“De burde ha en sjekk på alle elever på skolen. Kanskje en spørreundersøkelse bare de kan se, slik at de kan hjelpe alle de som trenger det. Ikke alle tør å stå fram å si at de trenger hjelp, og en slik undersøkelse/spørreskjema kan gjøre det lettere”, skriver en 17 år gammel jente fra Trøndelag som er med i Røde Kors-undersøkelsen. 
 
Røde Kors mener at mangelen på mulighet til å drive med forebyggende arbeid er alvorlig. I Trøndelag er over 1 av 10 ungdomsskoleelever mye plaget av depressive symptomer. Dette er en nasjonal trend, og den er økende. Mellom 15–20 prosent av ungdom i Norge har i dag klare symptomer på depresjon. Andelen øker fra ungdomstrinnet til videregående, ifølge statistikk fra Bufdir. Det er en betydelig sammenheng mellom skolestress og depressive plager, og sammenhengen er like tydelig for både gutter og jenter. 
 
– Tidlig innsats gir oss flere muligheter til å avdekke og begrense konsekvensene av depresjon, angst og andre psykiske plager hos barn og unge. Omfanget og de potensielle konsekvensene for dem det gjelder er store. Som samfunn har vi et særlig ansvar for å sikre gode oppvekstsvilkår for barn og unge, sier Hoel Fossen. 
 
Historisk løft 
Røde Kors satser sterkt på barn og unge og har de siste årene startet 8 nye møteplasser for barn og unge i Norge. Disse plassene har fått navnet Fellesverket”, og skal være en stress- og pressfri sone for ungdomRøde Kors-frivillige som arbeider med barn og unge melder tilbake at det er store behov for flere slike gratis møteplasser for unge.  

– I Trøndelag har vi flere sosiale møteplasser for ungdom. Fellesverket i Trondheim er en kjempesuksess, og i Steinkjer er ungdomskafeen blitt populær. Dette et satsningsområde vi skal prioritere videre, sier Hoel Fossen. 

I tillegg er andre ungdomstilbud gjennom Røde Kors, som leksehjelp og studierom, Ferie for alle, Gatemegling og Røde Kors Ungdoms holdningsskapende arbeid for og med ungdom, aktiviteter det satses videre på.  
– I sommer reiste Røde Kors på sommerferie til Danmark med 30 trønderske ungdommer. Dette tilbudet har vi hatt i nesten 40 år. Ungdommen som er med forteller ofte at det er en av de få lyspunktene de har hatt det året, og at de får et avbrekk fra hverdagens kjas og mas. Det er ikke lett å være ung i dag, sier Hoel Fossen. 
 
Noen tall og tendenser fra Røde Kors-rapporten “Psykt flink”: 

 • Ungdom i alderen 16-18 år er spurt om deres hverdag.  
 • 101 helsesøstre er intervjuet om deres arbeidshverdag. 
 • De fleste ungdommene i undersøkelsen trives godt på skolen, men 15 prosent føler de ikke strekker til eller er gode nok 
 • 1 av 4 sier de holder problemene for seg selv 
 • Den største kilden til forventninger er for gutter foreldre/familie, mens det for jenter er skolen. 
 • Over 1 av 3 unge 16-18 år føler de i svært liten eller liten grad strekker til når det kommer til egen kropp 
 • 40 prosent av barn og unge som har svart mener skolen må redusere krav og forventninger 
 • Mange etterspør også mer helsehjelp i skolen og mer kunnskap om psykisk helse 
 • Nesten én av tre av helsesøstre oppgir at de ofte eller hele tiden avviser barn og unge i døren på grunn av tidspress/arbeidspress 
 • 22 prosent oppgir å ha ansvar for flere elever enn anbefalt norm 
 • 60 prosent svarer at de sjeldent eller noen ganger har tid til å arbeide forebyggende  

Last ned rapporten