20161115.Felleverket.15783SQUARE11

Trondheim Røde Kors åpnet nytt aktivitetshus for ungdom

Fellesverket er Røde Kors sin nye satsing på ungdom, og skal være en positiv arena mellom skole og hjem for ungdom i alderen 15–25 år.

Under åpningen torsdag 1. desember var det på dagtid et fagseminar med representanter Trondheim Røde Kors' samarbeidspartnere, kommunen og offentlige instanser. På kvelden var det åpning for ungdommer, med over 70 oppmøtte. De spilte biljard, airhockey, playstation, utforsket sin kreative side, men mange møtte også opp bare for å henge. Fellesverket ligger i Olav Tryggvassons gate 40 i Trondheim sentrum.

– En av hensiktene med å lage et slikt tilbud er å tilby et alternativ til de som ikke har et sted å være, og som trenger å møte andre i samme situasjon, fortalte Anders Näsström, aktivitetskoordinator for Fellesverket, til Trondheim24.no før åpningen.

Sjekk ut Fellesverket på Facebook!

Et tilbud av og for ungdom

På Fellesverket er det en egen sone for henging og mingling, samt en liten kafé. I tillegg er det en TV-stue, et studierom med leksehjelp og læringsrom med hobbyaktiviteter. Ungdommen kan også spille biljard, air hockey og Playstation. Grunntanken bak Fellesverket er at det er et ungdomstilbud av og for ungdom. 

Røde Kors tilbyr også ungdom opplæring i gatemegling. Grunntanken i Røde Kors Gatemegling er at ungdom selv er best egnet til å endre det som skaper utrygghet i miljøene deres. Gjennom opplæring i Gatemegling blir ungdom rustet til å mestre egne konflikter og megle i andres. Les mer om Røde Kors Gatemegling her.