Elever engasjerte seg for flyktninger

Elevene i 7. klasse ved Sveberg skole i Malvik har solgt lodd og lopper og samlet inn hele 6291 kroner til inntekt for barn og unge i Syria.

Det var etter «Vi-i-verden-uka» på Sveberg skole, som i år rettet søkelyset mot situasjonen i Syria, at elevene ønsket å samle inn penger til barn og unge i det krigsherjede landet.

– Ideen kom de på selv etter at de på skolen hadde jobbet med situasjonen i Syria og menneskene som er rammet av krig og konflikt. Klassens Loppemarked-gruppe jobbet iherdig med forberedelsen i en uke, og har gjort alt selv.

Lill- Anita Bensvik, Grethe Skogstrand og Harriet Gjermstad, lærere ved skolen i Malvik kommune.

Elevene samlet inn lopper fra innbyggerne i Malvik og oppsøkte flere butikker for å samle inn loddpremier. I tillegg tok de seg av alt det praktiske, fra vekslepenger, bæring av bord til loppemarkedet og pakking og prising av loppene. De tre læreren er mektig imponert av innsatsen til elevene.

– Klassen laget egne plakater og etablerte også en egen gruppe for å ta seg av økonomien, slik at det skulle gå riktig for seg. Elevene har vært veldig profjesjonelle, sier lærerne.

Bilde1
Gruppen som var ansvarlig for loddsalget.

 

Tirsdag 1. november tok de driftige 7. klassingene oppstilling på kjøpesenteret i Malvik og bød frem både lopper og lodd for salg til forbipasserende. Resultatet ble 6291 kroner som nå er satt inn på konto til Røde Kors, øremerket nødhjelpsarbeidet til Røde Kors og Røde Halvmåne i Syria.

Bilde2
Gruppen som tok seg av alt av det økonomiske ved innsamlingen.

 

Norges Røde Kors' støtte går til rent vann, mat og hygiene. Samarbeidet mellom Norges Røde Kors og Syriske Røde Halvmåne utvides til også å omfatte større bærekraft og gjenoppbygging. Prosjekter for å skaffe livsopphold, som støtte til oppstart av små familiebedrifter eller jobbskaping, skal øke den lokale motstandskraften hos befolkningen.

Les mer om Røde Kors' arbeid i Syria her.

Fra de innsamlede midlene går 90 % til formålet, 6 % går til å skaffe nye midler og 4 % går til administrasjon.