Flatanger Røde Kors

Flatanger Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid.

Adresse
Kleiva 2, 7746 HASVÅG
Telefon
90055633
E-post
flatanger@rodekors.org
Nestleder
Otto K. Sandnes
Leder
Birgit Fossvik

Velkommen

Her finner du oss på vår Facebook-side

Aktiviteter i Flatanger Røde Kors