Flatanger Røde Kors

Flatanger Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid.

Adresse
Postboks 6, 7771 FLATANGER
Telefon
90943943 (Leder)
E-post
flatanger.rodekors@hotmail.com
Leder
Otto K. Sandnes
Nestleder
Birgit Fossvik

Velkommen

Her finner du oss på vår Facebook-side