Flatanger Røde Kors

Flatanger Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid.

Adresse
Kleiva 2, 7746 HASVÅG
Telefon
90055633
E-post
flatanger.rodekors@hotmail.com
Leder
Birgit Fossvik
Nestleder
Otto K. Sandnes

Velkommen

Her finner du oss på vår Facebook-side

Aktiviteter i Flatanger Røde Kors