Hitra og Frøya Røde Kors

Per nå er det ikke Røde Kors-aktivitet på Hitra og Frøya. Om du kunne tenke deg å bidra til at dette startes opp, ta kontakt.