Kolvereid Røde Kors

Kolvereid Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid.

Adresse
Nordre veg 30, 7970 KOLVEREID
Telefon
96232866
E-post
kolvereid@rodekors.org
Nestleder
Kari Strøm
Leder
Sten Johansen

Her finner du oss på vår Facebook-side