Kolvereid Røde Kors

Kolvereid Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid.

Adresse
Nordre veg 30, 7970 KOLVEREID
Telefon
95023330
Nestleder
Sten Johansen
Leder
Kjell Astor Strøm

Her finner du oss på vår Facebook-side