Kolvereid Røde Kors

Kolvereid Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid.

Adresse
Nordre veg 30, 7970 KOLVEREID
Telefon
96232866
E-post
kolvereid@rodekors.org
Leder
Kari Strøm
Nestleder
Sten Johansen

Her finner du oss på vår Facebook-side