Skorovas Røde Kors

Skorovas Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid.

Adresse
Bergmannsveien 2, 7893 SKOROVATN
E-post
skorovasrodekors@gmail.com
Nestleder
Bjørn Gunnar Dahl