Skorovas Røde Kors

Skorovas Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid.