Soknedal-Budal Røde Kors

Soknedal-Budal Røde Kors Hjelpekorps er en viktig del av redningstjenesten her i landet, og er her for å hjelpe mennesker i sårbare livssituasjoner.

Velkommen!

Her finner du Soknedal Røde Kors Hjelpekorps Facebook-side

Vi har alltid behov for nye frivillige. Vil du engasjere deg og skape et tryggere og varmere lokalsamfunn? Kontakt oss!