Vil du bli frivillig? Registrer deg på www.mittrodekors.no så tar vi kontakt.