Steinkjer Røde Kors

Steinkjer Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid samt omsorgsaktiviteter.

Adresse
Bomvegen 12, 7725 STEINKJER
Telefon
46504797
E-post
forening@steinkjer-rk.no
Leder
Harald Drøpping Sletten
Nestleder
Hans Arve Arntzen

Kontakt oss

Her finner du oss på vår Facebook-side

Her finner du Steinkjer Hjelpekorps Facebook-side

Aktiviteter