Steinkjer Røde Kors

Steinkjer Røde Kors mobiliserer frivillighet gjennom rednings- og beredskapsarbeid samt omsorgsaktiviteter.

Kontakt oss

Her finner du oss på vår Facebook-side

Her finner du Steinkjer Hjelpekorps Facebook-side

Aktiviteter