Om Trondheim Røde Kors

Trondheim Røde Kors ble stiftet i 1905 og har siden jobbet for å avdekke, hindre og lindre humanitær nød i Trondheim by. Vi har frivillige som er til stede for de som trenger det.

Trondheim Røde Kors til tjeneste for byen vår

Vi holder til i Røde Kors-huset på Nardo i Trondheim, hvor vi også har de fleste av våre aktiviteter. Vi er en liten del av verdens største humanitære organisasjon. Vårt arbeid springer ut av et ønske om å gjøre en medmenneskelig innsats. Foreningen er et selvstendig organisasjonsledd bestående av flere avdelinger som hver arbeider innenfor sine fagfelt.

Fellesverket Bernt G apeland Trondheim
Fellesverket er Røde Kors' aktivitetshus for ungdom i Trondheim sentrum, og drives av, med og for ungdom i byen vår.

Ledet av frivillige

Trondheim Røde Kors representerer Norges Røde Kors innenfor Trondheim kommune, hvor vi skal arbeide for organisasjonens formål. Lokalforeningen er ledet av frivillige Røde Kors-medlemmer, med støtte fra ansatte ved Røde Kors-huset.

Eldre kvinne med labrador hund
Gjennom Besøkstjenesten i Trondheim Røde Kors besøker frivillige mennesker som av ulike årsaker ønsker kontakt med andre. Vi har besøksvenner med og uten hunder. Tilbudet er til for alle, enten du er ung (18 år og eldre) eller godt voksen, om du bor hjemme eller på institusjon. Sammen gjør dere hyggelige ting, som for eksempel å gå tur, trene, gå på kino, utstillinger eller bare snakker sammen over en kopp kaffe.

Årsmøtet og Lokalforeningsstyret er de høyeste beslutningsorganene i Trondheim Røde Kors. Lokalforeningsstyret velges av årsmøtet, hvor avdelinger og medlemmer er representert. Foreningen rår over egne midler innenfor rammen av Røde Kors sitt formål, og er alene ansvarlig for de forpliktelser de påtar seg.

Hjelpekorps jan kare lokna
Trondheim Røde Kors Hjelpekorps bistår på kort varsel myndighetene i søks- og redningsarbeid med mannskap og utstyr. Som del av sin redningsinnsats har Hjelpekorpset i Trondheim til enhver tid et døgnbemannet utrykningslag med kort responstid. Foto: Jan Kåre Lokna

Mennesker som hjelper mennesker

Arbeidet vårt baserer seg på frivillig engasjement fra mennesker som hjelper mennesker. Organisasjonen er grunnfestet i de syv Røde Kors-prinsippene og har en særegen rolle som vokter av Genéve-konvensjonene.

Les mer om Trondheim Røde Kors:

Velkommen til Trondheim Røde Kors – et sted hvor ditt engasjement kan gjøre en forskjell! Vi trenger alltid nye frivillige som deg, som ønsker å bidra til vår fantastiske by.
Trondheim Røde Kors samarbeider med kommunen og nødetatene for å gjøre Trondheim til en tryggere by.