toppbilde Vis bildetekst
Røde Kors er den eneste organisasjonen i landet som har egen avtale med norske myndigheter om støtte til krisehåndtering.

Vårt beredskapsarbeid

Trondheim Røde Kors samarbeider med kommunen og nødetatene for å gjøre Trondheim til en tryggere by.

De fleste innbyggere i Norge forbinder Røde Kors primært med påskevakt, Røde Kors Hjelpekorps og leteaksjoner. Organisasjonen består imidlertid av langt flere elementer og aktiviteter. Beredskap er ett av disse.

Støtteaktør for myndighetene - i krig og fred

Som eneste frivillige organisasjon i Norge er Norges Røde Kors anerkjent som støtteaktør i fredstid for myndighetene. Dette ble etablert i kongelig resolusjon fra 2009. Vi er en beredskapsorganisasjon med sterk tilstedeværelse i store og små lokalsamfunn. 

Røde Kors er den eneste organisasjonen i landet som har egen avtale med norske myndigheter om støtte til krisehåndtering. En krise kan være alt i fra en stor flom, håndtering av pårørende, til opprettelse av et akuttmottak for flyktninger på få timers varsel.

2011_LF
Etter 22. juli-angrepene arrangerte Trondheim Røde Kors og Trondheim kommune et treffsted med kommunalt helsepersonell og frivillige fra Røde Kors, som var åpent for alle som ønsket å være sammen med andre, ha noen å snakke med eller følge nyhetssendingene. Trondheim Røde Kors la også ut kondolanseprotokoll på stedet.

 

Omfattende beredskapstankegang

Trondheim Røde Kors og Trondheim kommune har inngått en samarbeidsavtale om beredskap, som skal sikre et godt samarbeid mellom oss og kommunen når krisen inntreffer.

Røde Kors har en omfattende beredskapstankegang. Den innebærer blant annet

  • Forebygging: Vi avdekker og svarer på humanitære behov i Norge for å hindre og lindre menneskelig nød og lidelse.
  • Førstehjelp: Alle våre frivillige må ta obligatoriske kurs i førstehjelp og psykososial førstehjelp.
  • Personlig beredskap: Vi jobber kontinuerlig for at Trondheims befolkning skal være best mulig rustet til å ta vare på seg selv og være forberedt på mulige krisesituasjoner. 
  • Røde Kors Blodprogram: Røde Kors samarbeider med landers blodbanker for å rekruttere blodgivere. 
  • Søk og redning: Trondheim Røde Kors Hjelpekorps har en kontinuerlig beredskap 24 timer i døgnet, 365 dager i året. Et vaktlag med et minimum av personell og utstyr skal kunne stilles til disposisjon innen 30 minutter etter varsling.
  • Frivillig beredskap: Trondheim Røde Kors har 1000 frivillige i våre aktiviteter, som alle kan kalles ut for å bistå myndighetene ved større hendelser. I tillegg kan ytterligere flere frivillige kalles ut fra andre lokalforeninger og distrikter ved behov.

 

Vår organisering

I Trondheim Røde Kors er det styret med styrets leder i spissen som leder innsatsen under krisehåndtering. Styret i Trondheim Røde Kors har utnevnt et beredskapsutvalg. Dette er en ressursgruppe som gjennom året leder beredskapsarbeidet i Trondheim Røde Kors i henhold til bestemmelser som styret gir. Beredskapsutvalget gir også råd til styret i beredskapsspørsmål.

Det er viktig å øve beredskap. Trondheim Røde Kors øver beredskap flere ganger i året. Det kan være rene diskusjonsøvelser, fullskalaøvelser der det øves praktisk innsats. Trondheim Røde Kors øver også sammen med alle de andre aktørene i den store fellesdugnaden som kalles totalforsvaret av Norge.

20090315.vinterkurshelg ålen
Røde Kors er medlem av den norske Redningstjenesten, og øver regelmessig med andre aktører. Her fra en vinterøvelse med Røde Kors, Luftambulansen og 330-skvadronen i Haltdalen, 2009.