Tre gutter spiller tv-spill. Vis bildetekst
Foto: Aleksander Båtnes/Røde Kors

Treffpunkt

Vi forebygger ensomhet og utenforskap blant unge gjennom å arrangere treffpunkt for unge i lokalmiljø i Norge.

Gjennom å organisere sosiale treffpunkt ønsker Røde Kors Ungdom å bidra til sosial inkludering og skape gode inkluderingsprosesser blant ungdom i vårt lokalsamfunn. Våre treffpunkt er av, for og med ungdom.

Alle ungdommer trenger fritidsaktiviteter der de kan være seg selv og oppleve felleskap og tilhørighet.

Trondheim Røde Kors Ungdom arrangerer Treffpunkt Kompis aktivitet med base på Fellesverket for å gi ungdommer en møteplass hvor de kan bli kjent med andre ungdommer og skape relasjoner. Aktiviteten skal forebygge og hindre utenforskap blant ungdom ved å lage inkluderende arenaer i lokalmiljø i Trondheim og skape gode inkluderingsprosesser blant ungdom. I tillegg har aktiviteten mål om at ungdom selv skal få være med å utforme og gjennomføre aktiviteten i tråd med ung-til-ung-prinsippet.

Treffpunkt Kompis

Kompis er en målrettet gruppeaktivitet for å sikre gode inkluderingsprosesser mellom unge flyktninger, migranter og norsk ungdom mellom 15 og 25 år. 
Vil du bli frivillig, delta eller vite mer?

Som frivillig må du

  • Være mellom 15–30 år
  • Levere avgrenset politiattest
  • Gjennomføre intervju og obligatorisk opplæring
  • Undertegne og overholde etikk- og taushetserklæring

Veien til aktivitet

  • STARTkurs 3 timer eller e-læring
  • Temakurs Fellesverket - Trygg frivillig

For mer informasjon, kontakt

Mathias Jamtli Rye
Miljøarbeider
E-post: mathias.rye@redcross.no
Telefon: 404 69 878