Årsmøte Horten Røde Kors 2023

Det avholdes Årsmøte for Horten Røde Kors torsdag 23. Februar 2023 på Røde Kors-huset, Bassengbakken 9, 3189 Horten, øvre etasje. (Festsalen) kl.18:00

Dagsorden for årsmøtet :

 1. Åpning/velkommen
 2. Valg av møteleder
 3. Valg av referent
 4. Godkjenning av innkalling
 5. Godkjenning av dagsorden
 6. Valg av 2 personer til å signere protokollen
 7. Valg av 3 personer til tellekomité
 8. Årsberetning
 9. Regnskap 2022 med revisjonsberetning
 10. Endring av lover i hht ny lovnorm
 11. Innkomne forslag
 12. Handlingsprogram og budsjett 2023
 13. Valg til styret 1)
 14. Valg til valgkomité
 15. Valg av revisor
 16. Avslutning

1) Etter valgloven skal valgkommiteens innstilling legges fram senest 8 dager før årsmøtet.

Link til dokumenter for årsmøtet finner du her:
Dagsorden til årsmøtet
Årsberetning
Regnskap 2022
Balanse
Handlingsplan 2023
Budsjett 2023
Lover
Valgkomitéens innstilling
Årsberetning for Omsorg
Årsberetning for Hjelpekorps

Valgmøtet for Lokalråd Omsorg i Horten Røde Kors avholdes på Røde Kors huset 23. februar kl 16:30-17:30. 
Dagsorden for omsorgsfeltet finner du her:
Dagsorden