Om Horten Røde Kors

Her finner du kontaktpersoner i Horten Røde Kors
I og rundt Horten er det stor aktivitet med mange idrettsarrangement, festivaler og konserter. Hjelpekorpset bidrar til økt sikkerhet for deltakere og publikum ved å påta seg sanitetsvakter.
I Horten Røde Kors har vi utleie av lokaler som dekker opp til 100 personer.