Sanitetsvakter

I og rundt Horten er det stor aktivitet med mange idrettsarrangement, festivaler og konserter. Hjelpekorpset bidrar til økt sikkerhet for deltakere og publikum ved å påta seg sanitetsvakter.

Horten Røde Kors Hjelpekorps stiller opp på mange arrangementer i og rundt Horten for å bidra til økt sikkerhet for deltakere og publikum.
Medlemmene er frivillige med interesse for å hjelpe andre i en vanskelig situasjon.
I tjenesten brukes det til dels avansert og kostbart utstyr. Hjelpekorpset er derfor avhengig av en viss godtgjørelse for tjenesten for å være i stand til å vedlikeholde, og å fornye dette utstyret.

Er du interessert i å benytte våre tjenester, kan du ta kontakt med vår Korpsleder på telefon: 917 51 077 eller sende oss en epost til horten@vestfoldrkh.no