Lederutviklingsprogrammet i Røde Kors

Vi rekrutterer nå nye deltakere til lederutviklingsprogrammet.

Kjære tillitsvalgte og frivillige

Vi har nå gjennomført til sammen fire kull i lederutviklingsprogrammet i Røde Kors. Totalt har 92 ledere gjennomført programmet. Grovt regnet har vi ca. 1500 ledere på lokalnivå, og minst 90 på distriktsnivå, så det bør ikke stå på kandidater. Vi går i gang med nytt kull fra mars 2022 og vi ønsker med dette å invitere deltakere til å delta i dette programmet

Påmeldingsfrister

Frist for deltakernes påmelding til distriktskontoret er 11. februar.
Najonalkontoret sender bekreftelse til deltakerne innen utgangen av uke 7.
Se mer informasjon under punktet Deltakere.

Søknadsskjema sendes til: kjetil.braenna@redcross.no

 Om programmet
Med dette programmet tilbyr Røde Kors praktisk lederutvikling i tråd med vår ledelsesmodell. Vi vil arbeide med hva lederrollen innebærer, hvordan sette retning og sikre godt samarbeid i styret/korpset/rådet, samt hvordan ledere får frivillige med seg og bidrar til gjennomføring av aktiviteter.

 Målet er at deltakerne skal få:

  • trygghet i lederrollen
  • personlig og faglig utvikling
  • nettverk med andre ledere

Deltakerne vil møtes i plenum til to samlinger: en oppstartsamling 5. mars og en avslutningssamling 27. august. Koronasituasjonen avgjør om samlingene blir fysisk i Oslo eller på Teams. Utover dette foregår programmet i læringsgrupper på Teams med til sammen 7 møter. Det forventes oppmøte på minst 8 av disse for å få deltakerbevis.

Presentasjon
Vedlagt finner dere en presentasjon av programmet som dere kan bruke i rekrutteringsarbeidet. Se vedlegg.

Tidsbruk
Programmet varer i ca. 5 måneder og krever ca. 6-8 arbeidstimer i måneden. Deltakerne forplikter seg til å delta på samlingene og temamøtene. Da programmet foregår i læringsgrupper, er det spesielt viktig at de som er deltakere forbereder seg og bidrar med egne erfaringer på alle møtepunktene.

Læringsgruppe
Den viktigste delen av programmet er selve læringsgruppen. Hver læringsgruppe består av 4-5 deltakere og en fast fasilitator som tilrettelegger for gruppens arbeid med øvelser og temamøter på Teams. På oppstartsamlingen vil alle få god tid til å bli godt kjent med læringsgruppen og fasilitatoren sin.

Deltakere
Deltakere i programmet kan være den som er leder eller ønsker å påta seg lederansvar i Røde Kors. Et av de viktigste kriteriene for å delta er 2 års ledererfaring i RK eller fra arbeidslivet ellers, fordi programmet bygger på deltakernes egne erfaringer med ledelse. I tillegg vektlegges søkerens motivasjon for programmet.

Hvordan søke?
Søkeren fyller selv ut vedlagte søknadsskjema og sender til sitt distrikt innen 11. februar. Se vedlegg.

Fasilitatorer
En fasilitator kan enten være en erfaren frivillig leder eller en erfaren ansatt. Det optimale er at distriktet som melder på deltakere også stiller med en fasilitator. Vi ser imidlertid at dette kan være utfordrende for enkelte på så kort varsel; så her vil nasjonalkontoret kunne bistå. Vi ønsker likevel at distriktet spør eventuelle fasilitatorer om å bidra, og melder dette til oss så fort som mulig. Vi har laget en «stillingsannonse» angående fasilitatorjobben. Se vedlegg.

Fasilitatorene får egen opplæring.  Opplæringen skal skje på Teams forut for programstart. Fasilitatorene vil få støtte og bistand fra nasjonalkontoret underveis i programmet.  

Spørsmål? Ta kontakt med kjetil.braenna@redcross.no

På Korsveien finnes informasjon her: Informasjon om lederutviklingsprogrammet i Røde Kors

Her ligger en videosnutt fra en deltaker i første kull i programmet.