FERIE FOR ALLE i Vestfold

Informasjon til ansatte som møter familier som strever i hverdagen.

Sommeropphold

Ferie for alle - et gratis ferietilbud til barnefamilier med svak økonomi.
Nå kan du søke på våre ferieopphold for sommeren 2021.

Ikke alle barn i Norge får de ferieopplevelsene som de har behov for. Grunnene til dette kan være mange og er ofte sammensatt.
Noen familier strever med svært krevende utfordringer i hverdagen, mens andre klarer seg ganske godt, men har likevel ikke det lille ekstra som skal til for å ta med barna på ferie.  Ferie for alle retter seg mot disse familiene.

Fristen for å søke om plass er 17. mai.

Hvordan søke om plass?
Påmelder, dvs. ansatt i hjelpeapparatet (NAV, helsestasjon, barnevern osv.) fyller ut søknadsskjema i samarbeid med familien. Familien kan ikke søke på egenhånd. Søknader som sendes inn uten påmelder blir ikke behandlet.

Her kan du lese mer om årets sommeropphold:

Søknadskjema finner du på denne siden:

Søknader som sendes i papirversjon blir dessverre ikke behandlet.

Har du spørsmål, så ta gjerne kontakt med frivillige leder for Ferie for alle, Torild Wivestad Johansen, på mobil: 95 93 44 06.

Kontaktinformasjon

Frivillig leder for Ferie for alle:

Torild Wivestad Johansen:  torildwivestadjohansen@yahoo.no

Koordinator i Vestfold Røde Kors for Ferie for alle:

Eivind Hanche-Olsen:  eivind.hanche-olsen@redcross.no

Les mer om Ferie for alle aktiviteten i Norges Røde Kors