FERIE FOR ALLE I VESTFOLD

Informasjon til ansatte som møter familier som strever i hverdagen.

Ferie for alle - et gratis ferietilbud til barnefamilier med svak økonomi.
Nå kan du søke på våre ferieopphold for høsten 2022. 

Bilder av barn i lek om høsten.

Dessverre har ikke alle barn i Norge de ferieopplevelsene som de har behov for. Grunnene til dette kan være mange og er ofte sammensatt.
Noen familier strever med svært krevende utfordringer i hverdagen, mens andre klarer seg ganske godt, men har likevel ikke det lille ekstra som skal til for å ta med barna på ferie.  Ferie for alle retter seg mot disse familiene.

Søknadsfrist for høstoppholdet er mandag 5. september.

Hvordan søke om plass?
Påmelder, dvs. ansatt i hjelpeapparatet (NAV, helsestasjon, barnevern osv.) fyller ut søknadsskjema i samarbeid med familien. Familien kan ikke søke på egenhånd. Søknader som sendes inn uten påmelder blir ikke behandlet.

Årets høstopphold går til Eidene og Havna på Tjøme.  Les mer om oppholdene våre her.

Søknadskjema finner du på denne siden:

Søknader som sendes i papirversjon blir dessverre ikke behandlet.

Kontaktinformasjon

Frivillig leder for Ferie for alle:

Torild Wivestad Johansen:  torildwivestadjohansen@yahoo.no

Koordinator i Vestfold Røde Kors for Ferie for alle:

Eivind Hanche-Olsen:  eivind.hanche-olsen@redcross.no

Les mer om Ferie for alle aktiviteten i Norges Røde Kors

Les mer om Havna her.    Les mer om Eidene her.

COOP samarbeid: 

Coop Norge og Røde Kors samarbeider om støtteordningen Coop-dugnaden som skal gi barn i lavinntektsfamilier mulighet til å delta i fritidsaktiviteter på lik linje med andre. Les mer om Røde Kors og COOP samarbeidet her.