Program for Distriktsårsmøtet

Sandefjord 16-17 mars 2024

Konferanseprogram

Distriktsårsmøtet, Scandic Park, Sandefjord, 16-17. mars 2024

 ____________________________________________________________________________Lørdag 16. mars

Distriktsårsmøtet - et møte som skal gi retning for 2024-2026
09.00 - 09.45              Innsjekking og registrering

10.00 - 10.10              Åpning musikalsk innslag

10.10 - 10.20              Film

10.20 - 11.10              Distriktsårsmøtet 2024

11.10 - 11.30              Pause

11.30 - 11.40              Musikalsk innslag

11.40 - 12.30              Saker: Beretning og regnskap

12.30 - 13.30               Lunsj

13.30 - 15.00              Saker: Handlingsprogram, budsjett, Twinningavtalen med  Moldova

15.00 – 15.20              Pause

15.20 – 16.20              «Frivillighetens utvikling»

16.20- 16.30               Avslutning      

19.30                           Hvalkjæften, musikalsk innslag

20.00                           Årsmøtemiddag

(husk pent antrekk)   

_____________________________________________________________________________Søndag 17.mars

Distriktsårsmøtet

10.00 - 10.15               Åpning og tilbakeblikk og oppsummering av lørdagen

10.15 - 10.55              Årsmøte fortsetter med: Lovendring og Økonomiske disponeringer etter salg av eiendom, Prosjekt rådsstrukturer

10.55 - 11.20              Pause m/utsjekk

11.20 - 12.20              Valg

12.20 - 12.35              Pause                          

12.35 – 14.00              Foredrag med Einar Øverenget
                                    - Røde Kors Prinsippene og dilemmaer

14.00                           Lunsj og hjemreise

Vi tar forbehold om noen endringer i programmet. Sakspapirer blir sendt ut til påmeldte 21 dager før møtet.