Distriktsårsmøte i Vestfold Røde Kors

Møtet avholdes 16-17 mars 2024 i Sandefjord. Distriktsårsmøtet er årets viktigste møteplass i Vestfold Røde Kors. Her tar vi viktige beslutninger og setter retning for organisasjonen framover.

 

Årsmøte er distriktets høyeste organ og er primært for medlemmer av lokalforeningene i Vestfold Røde Kors.  

Deltagelse og stemmerett

Lokalforeningenes delegater med stemmerett på distriktsårsmøtet er:

  • Leder eller nestleder i lokalforeningen.
  • Leder eller nestleder for lokalrådene for henholdsvis Røde Kors Hjelpekorps, Røde Kors Omsorg og Røde Kors Ungdom.

Dersom lokalstyret ivaretar rollen som lokalråd kan lokalstyret i stedet oppnevne delegat(er) fra respektiv(e) avdeling(er), fortrinnsvis styremedlem(mer). Dersom verken lederen eller nestlederen kan møte, kan distriktsstyret gi dispensasjon fra denne bestemmelsen.

Lokalforeningslederne og d-rådslederne har et særlig ansvar for å fordele dette velkomstbrevet og sikre at alle har satt seg inn i sakspapirene før fremmøte. 

Meld dere på her: Påmelding årsmøte

Det vil komme oppdateringer om program når det nærmer seg. Årsmøtepapirene sendes direkte til alle påmeldte, via epost, 21 dager før årsmøtet.