210615_VestfoldRKbesøkstjenest_DSC4379

Distriktsårsmøte i Vestfold Røde Kors

Møtet avholdes 16-17 mars 2024 i Sandefjord. Distriktsårsmøtet er årets viktigste møteplass i Vestfold Røde Kors. Her tar vi viktige beslutninger og setter retning for organisasjonen framover.

Einar Øverenget kommer og vil snakke om Røde Kors prinsippene og dilemmaer

Årsmøte er distriktets høyeste organ og er primært for medlemmer og observatører av lokalforeningene i Vestfold Røde Kors. 

Årsmøte i Vestfold Røde Kors er årets viktigste møte. Det er en god arena for å bli kjent med organisasjonen og møte andre frivillige, både fra distrikt og lokalforeninger.

Distriktsstyret oppfordrer alle lokalforeninger til å sende flere til denne viktige møteplassen for frivilligheten.

Observatører kan jo være fremtidige tillitsvalgte.  De kan ved å delta få nyttige erfaringer i tillegg til det sosiale.

Distriktsstyret vil «sponse» hver andre påmeldte observatør. Maks to per lokalforening.

Dere kan dermed sende 4 observatører, betale for 2 og få 2 gratis.

Deltagelse og stemmerett

Lokalforeningenes delegater med stemmerett på distriktsårsmøtet er:

  • Leder eller nestleder i lokalforeningen.
  • Leder eller nestleder for lokalrådene for henholdsvis Røde Kors Hjelpekorps, Røde Kors Omsorg og Røde Kors Ungdom.

Dersom lokalstyret ivaretar rollen som lokalråd kan lokalstyret i stedet oppnevne delegat(er) fra respektiv(e) avdeling(er), fortrinnsvis styremedlem(mer). Dersom verken lederen eller nestlederen kan møte, kan distriktsstyret gi dispensasjon fra denne bestemmelsen.

Lokalforeningslederne og d-rådslederne har et særlig ansvar for å fordele dette velkomstbrevet og sikre at alle har satt seg inn i sakspapirene før fremmøte. 

Meld dere på her: Påmelding årsmøte

 Årsmøtepapirene sendes direkte til alle påmeldte, via epost, 21 dager før årsmøtet.