Collage liv i verdighet

Liv i verdighet

Her finner du listen på hvilke aktiviteter Røde Kors tilbyr for eldre og ensomme i Vestfold.

Aktiviteter for eldre og ensomme i Vestfold

Besøksvenn er et tilbud for mennesker i alle aldre som ønsker mer kontakt med andre mennesker.