Om Vestfold Røde Kors

Vestfold består av 12 lokale Røde Kors foreninger, en i hver kommune. Mange av foreningene har et stort utvalg av ulike aktiviteter.

Frivillige i Vestfold gjør en stor innsats for sårbare barn og unge, ensomme og andre som trenger et medmenneske i hverdagen, i tillegg til de mange hjelpekorpsene som er tilgjengelig og i beredskap døgnet rundt.

Vestfold Røde Kors ble stiftet i 1947, og har siden den gang vært opptatt av humanitære spørsmål og utfordringer i samfunnet.

Ta kontakt med Røde Kors i ditt nærmlijø dersom du vil bidra med frivillig innsats, eller om du ønsker å benytte deg av noen av tilbudene som finnes.

Her finner du kart, besøksadresse, åpningstider og fakturainfo.
Vestfold Røde Kors har en hytte på Skrim som bemannes av hjelpekorpsene i vintersesongen og som kan leies ut resten av året.
Her finner du relevant informasjon styret i Vestfold Røde Kors. Vi har årsmøter i april hvert år.
Nye frivillige gjennomfører obligatoriske kurs for å sikre riktig kompetanse. Vi har også forskjellige temakurs for tillitsvalgte og innenfor redning og beredskap.
Vestfold Røde Kors sender jevnlig ut informasjon til sine frivillige og medlemmer. Informasjonen heter "Ukeslutt" og kan leses her:
Kurs og aktiviteter, veiledning, språktrening, datamaskiner og sosial møteplass for mennesker med minoritetsbakgrunn i Vestfold.
Her finner du listen på hvilke aktiviteter Røde Kors  tilbyr for barn og unge i distriktet.