Om Vestfold Røde Kors

Vestfold består av 12 lokale Røde Kors foreninger, en i hver kommune. Mange av foreningene har et stort utvalg av ulike aktiviteter.

Frivillige i Vestfold gjør en stor innsats for sårbare barn og unge, ensomme og andre som trenger et medmenneske i hverdagen, i tillegg til de mange hjelpekorpsene som er tilgjengelig og i beredskap døgnet rundt.

Vestfold Røde Kors ble stiftet i 1947, og har siden den gang vært opptatt av humanitære spørsmål og utfordringer i samfunnet.

Ta kontakt med Røde Kors i ditt nærmlijø dersom du vil bidra med frivillig innsats, eller om du ønsker å benytte deg av noen av tilbudene som finnes.

Vestfold Røde Kors har en hytte på Skrim som bemannes av hjelpekorpsene i vintersesongen og som kan leies ut resten av året.
Vestfold Røde Kors sender jevnlig ut informasjon til sine frivillige og medlemmer. Informasjonen heter "Ukeslutt" og kan leses her:
Kurs og aktiviteter, veiledning, språktrening, datamaskiner og sosial møteplass for mennesker med minoritetsbakgrunn i Vestfold.
Her finner du listen på hvilke aktiviteter Røde Kors  tilbyr for barn og unge i distriktet.