Om Vestfold Røde Kors

Vestfold Røde Kors er på plass i alle kommuner og  består av en distrikts- og  10 lokale Røde Kors foreninger.  Foreningene har et bredt og variert utvalg av ulike humanitære aktiviteter.

Frivillige i Vestfold gjør en stor innsats for sårbare barn og unge, ensomme og andre som trenger et medmenneske i hverdagen, i tillegg til de mange hjelpekorpsene som er tilgjengelig og i beredskap døgnet rundt.

Vestfold Røde Kors ble stiftet i 1947, og har siden den gang vært opptatt av humanitære spørsmål og utfordringer i samfunnet.

Ta kontakt med Røde Kors i ditt nærmlijø dersom du vil bidra med frivillig innsats, eller om du ønsker å benytte deg av noen av tilbudene som finnes.

Gjennom året arrangerer Vestfold Røde Kors flere kurs, samlinger og konferanser for våre frivillige. Her vil du finne informasjon, program og påmelding til disse.
Her finner du kart, besøksadresse, åpningstider og fakturainfo.
Her kan du lese magasinet som gis ut av Vestfold Røde Kors 2 ganger i året.
Her finner du relevant informasjon styret i Vestfold Røde Kors. Vi har årsmøter i april hvert år.
Nye frivillige gjennomfører obligatoriske kurs for å sikre riktig kompetanse. Vi har også forskjellige temakurs for tillitsvalgte og innenfor redning og beredskap.
Her finner du listen på hvilke aktiviteter Røde Kors  tilbyr for barn og unge i distriktet.