Vinduslykke nettsider Stokke-redigert

Vinduslykke er et «corona-vennlig» tiltak for eldre beboende på sykehjem. Konseptet Vinduslykke er å spre glede til eldre gjennom vinduer og balkonger på sykehjem, og lyse opp en hverdag som kan ha vært tung i korona-året 2020.

Målet er å fremme psykisk og fysisk helse for eldre gjennom en kulturell opplevelse utenfor sykehjemmet.

Før jul hadde Re, Stokke og Sandefjord Røde kors konserter på Re Helsesenter, Soletunet Sykehjem og Sandefjord medisinske senter til glede for beboerne. Fra en pyntet scene på en lastebil kom det vakker sang fra Erlend Bratland. I tillegg var det lokale kulturelle innslag fra Musikklinjen ved Sandefjord videregående og lokale Lucia- deltakere fra Ramnes skole som sang og underholdt. Beboerne ved sykehjemmene fulgte med fra vinduer på gløtt, felles-stuer og noen hadde til og med kledd på seg og satt utendørs og fulgte det hele fra balkongene.

Prosjektet har fått støtte gjennom Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre (forkortet til Aktivitetsprogrammet), som er et samarbeid mellom Helsedirektoratet og Stiftelsen Dam.

I 2021 ønsker vi å videreutvikle «vinduslykke» som en «korona- vennlig» aktivitet utenfor 9 nye sykehjem i Vestfold. Vi gleder oss til fortsettelsen og til nye spennende innslag og opplevelser.

Kontakt Distriktskontoret Vestfold Røde Kors for informasjon: nina.hans1@redcross.no