Fellesverket er en nasjonal Røde Kors satsning som finnes i flere byer i Norge, blant annet i Tromsø, Trondheim, Ålesund, Bergen, Arendal, Porsgrunn, Sandefjord, Tønsberg, Drammen, Sandvika, Oslo og Sarpsborg.

Målet med Fellesverket er å tilby ungdom og unge voksne åpne møteplasser med gratis aktivitetstilbud. Fellesverket er en arena for mestring, læring og inspirerende aktiviteter som ungdom og frivillige utvikler i felleskap. 

Nettopp derfor kaller vi det et Fellesverk – det handler om å skape noe sammen! 

Det er fire faste aktiviteter på alle Fellesverk: 

  • ÅPEN MØTEPLASS
  • LEKSEHJELP
  • ARBEIDSTRENING
  • GATEMEGLING

Utover det har vært Fellesverk skreddersydd sine hus ut i fra lokale behov og ønsker.