Rukla

Fellesverket Sandefjord

Fellesverket - et aktivitetshus for unge mellom 16 og 25 år!

Fellesverket tilbyr ungdom og unge voksne en gratis møteplass hvor de kan henge med venner, spille spill, delta på ulike aktiviteter, kurs  og spennende prosjekter. De kan også få verdifull erfaring ved å bli med som frivillig.

Fellesverket har også gratis ungdomskafé med varm mat, kaffe og annen drikke.

Fellesverket er en arena for mestring, læring og inspirerende aktiviteter som ungdom og frivillige utvikler i fellesskap.

Nettopp derfor kaller vi det et Fellesverk – det handler om å skape noe sammen! 

Åpningstidene er hver tirsdag, onsdag og torsdag kl 15-20.

Hver onsdag tilbys det leksehjelp med frivillige fagpersoner som kan bistå elever på videregående skolenivå.

Det er fire faste aktiviteter på alle Fellesverk: 

  • ÅPEN MØTEPLASS
  • LEKSEHJELP
  • ARBEIDSTRENING
  • GATEMEGLING

Utover det har hvert Fellesverk skreddersydd sine hus ut i fra lokale behov og ønsker.

Ta gjerne kontakt med oss om dette høres spennende ut.

Leder  Susann Angell
E mail: susann.angell@redcross.no
Tlf: 93 84 22 22

Mer informasjon

Hos oss kan ungdom treffe nye og gamle venner og være med på aktiviteter og workshops.