Våre aktiviteter

Hos oss kan ungdom treffe nye og gamle venner og være med på aktiviteter og workshops.

Våre fire faste aktiviteter:

Åpen møteplass for ungdom
Fellesverket har en sosial møteplass der ungdom treffes for å prate, drikke kaffe, spille spill og se på film – med trygge frivillige til stede. Møteplassen er en mangfoldig, hyggelig sosial arena- fullt av liv. Her har ungdommene mulighet til å møte venner og få nye bekjente. Ungdommene som kommer innom på møteplassen skal føle seg velkommen, sett og hørt. På møteplassen arrangeres det mange ulike aktiviteter som f.eks. temakvelder og konserter.

Leksehjelp
Leksehjelp er et tilbud til alle elever i videregående skole. Mange ungdommer får ikke den hjelpen de trenger med leksene hjemme. Leksehjelpen er en arena for mestring og motivasjon, der frivillige leksehjelpere legger til rette for et godt læringsmiljø. De frivillige møter elevene med fagkunnskap, erfaring og tid. Leksehjelpen er i tillegg en viktig sosial arena der unge knytter kontakter og skaper sosiale nettverk på tvers av klassetrinn, bakgrunn og generasjoner. 

En mann hjelper en ungdom med leksene ved en datamaskin
Hos oss kan du få hjelp av flinke frivillige om du står fast med leksene.

Arbeidstrening
Fellesverket tilbyr arbeidstrening for ungdom. Her har de mulighet til å få verdifull erfaring og arbeidstrening som kan bidra til å styrke deres CV, få gode referanser og gjøre ungdommene mer attraktive på arbeidsmarkedet. Det tilbys også kurs og bedriftsbesøk der alle unge som benytter seg av Fellesverket kan få informasjon og veiledning i å søke jobb og utdanning. 

Gatemegling
Gjennom å delta på verksted i Gatemegling får ungdom på Fellesverket verktøy og ferdigheter til å håndtere egne og andres konflikter konstruktiv, uten å måtte ty til vold. Slik blir ungdommene selv ressurser som bidrar til at Fellesverket blir et trygt sted å være. Frivillige gatemeglere holder kurs i kommunikasjon og konflikthåndtering, og kan legge til rette for megling ved konflikter mellom ungdom. 

Andre aktiviteter:

Treffpunkt
I Treffpunkt kan ungdommer melde seg inn i Røde Kors Ungdom som frivillige. Her får de mulighet til å bli ungdomsledere og være med å arrangere sosiale aktiviteter for undre ungdommer.

Kompis
Kompis er en aktivitet som drives av Røde Kors Ungdom med inkludering og sosialt fellesskap som mål. Her får deltakerne opplæring og trening i å inkludere andre og være en god venn, og i oppgave å bli «faddere» for nye på Fellesverket.

Gaming

Fellesverket har et eget gamingrom med flere gamingmaskiner, Nintendo Switch og Playstation 5. 

Musikk og scene

Fellesverket tilbyr musikkstudio der ungdom kan lære å lage musikk og spille inn egne låter på Spotify. Fellesverket har også en scene med et lyd/lys-crew for ungdom som ønsker å lære å styre lyd/lys under konserter og temakvelder.

Temakvelder
Kvelder med foredrag, kurs og workshop i emner ungdom føler de ikke får god nok kunnskap om på skolen, men som de trenger mer kjennskap til for å mestre livet sitt bedre.

Fire personer sitter på en scene og prater sammen
Vi arrangerer konserter, debatter, temakvelder og kurs.

Maritim gruppe
Et spennende tilbud i samarbeid med Sandefjord Dykkerklubb for ungdom som liker fjord og sjø.

Turer og ferieaktiviteter
I skoleferiene drar vi på felles utflukter, både lengre og korte. Alt er selvfølgelig gratis.

Samtalegrupper og mentoring
Sammen med trygge frivillige voksne får ungdom delta i samtalegrupper eller individuell oppfølging.

Internasjonalt ungdomsarbeid
Røde Kors har lang tradisjon med å jobbe med humanitære internasjonale prosjekter. Dette arbeidet får ungdom på Fellesverket muligheten til å bli med på.

Film
En aktivitet som drives sammen med Vestfold Frie Filmere for ungdom som ønsker å lære mer om film og foto.

Matlaging
Fellesverket har et gratis mattilbud for ungdom. På kjøkkenet vårt kan ungdommen få være med å lage mat og lære mer om kost og ernæring.