Verdens ende

Ferie for alle Vestfold

Her kan du lese mer om vårt tilbud "Ferie for alle"

For hele familien

Gjennom Ferie for alle får familier med svak økonomi tilbud om en aktiv ferieopplevelse for hele familien. For Røde Kors er det viktig at hele familien reiser på ferie sammen. Da får familien mulighet til å dele gode opplevelser og skape felles minner.

Du vil finne søknadsskjemaet, og annet nyttig informasjon om søknadsprosessen på denne siden under linken "Jeg er ansatt i det lokale hjelpeapparatet ".

En aktiv ferie

Ferie for alle-oppholdene arrangeres i skoleferiene. De skjer som oftest på Røde Kors-sentrene. Ferien blir ledet og tilrettelagt av Røde Kors-frivillige. Familier som får tilbud om Ferie for alle har ikke andre tilsvarende tilbud, og har levd i en situasjon med svak økonomi over tid. Ferieoppholdet tilbys familier som har minst ett barn i alderen 6-13 år. Store deler av ferien foregår utendørs uansett vær og årstid.

COOP samarbeid:

Coop Norge og Røde Kors samarbeider om støtteordningen Coop-dugnaden som skal gi barn i lavinntektsfamilier mulighet til å delta i fritidsaktiviteter på lik linje med andre. Støtteordningen kan dekke medlemskontingent, kursavgift, treningsavgift, utstyr og egenandel til cup/stevne/tur i en organisert fritidsaktivitet (bortsett fra ordinært treningsstudio). Les mer om Røde Kors og COOP samarbeidet her eller send en e-post til: fritid@redcross.no.

Søknader til denne støtten må gå via en saksbehandler. Familier kan derimot søke uavhengig om de får/ønsker plass på Ferie For Alle.

Les mer om Ferie for Alle i Vestfold her