Organisasjonskart Vestfold og Telemark

Organisering av distriktskontoret

Alle de nye rollene i Vestfold og Telemark Røde Kors har nå kommet på plass. Slik ser organisasjonen ut nå:

Slik er distriktskontoret i Vestfold og Telemark organisert

Daglig leder jobber med:

 • Ledelse, strategi og styring
 • Arbeidsmiljø og arbeidsgiveransvar
 • Rekruttering og kompetanseutvikling for ansatte
 • Representerer DK Vestfold og Telemark utad
 • Distriktsstyrene
 • Overordnet beredskap

Distriktskontoret er delt inn i tre enheter som vil arbeide tett sammen, men med tydelige egenoppgaver som skal bygge opp under frivilligheten i de to distriktene.

Enhet for frivillighet vil arbeide med:

 • Lokalforeningskonrtakt
 • Planlegge og tilrettelegge aktiviteter/humanitære programmer
 • Støtte til lokalt beredskapsarbeid
 • Evaluere og lære
 • Tilrettelegge for råd, utvalg og ressursgrupper

FAG:

 • Omsorg (barn og unge, eldre, sosiale nettverk og migrasjon)
 • Hjelpekorps og beredskap
 • Ung i Røde Kors

Enhet for organisasjon og styring jobber med:

 • Økonomistyring og regnskap
 • Handlingsplaner, budsjett og årshjul
 • Søknader og tilskudd
 • Rapporterting og styringsgrunnlag
 • Organisasjonsutvikling og oppfølging
 • Opplæring
 • Verktøy for evaluering og læring
 • Rekruttering og mottak
 • IKT/Digitalisering
 • Tilrettelegge for distriktstyrene
 • Daglig ledelse lokalforeninger
 • Oppfølging av lover og regler
 • Administrasjon, kontordrift/eiendom

Enhet for Fellesverk og prosjekter arbeider med:

 • Fellesverk
 • Aktiviteter og administrasjon, kontordrift/eiendom
 • Gatemegling
 • Familietid

I tillegg har vi en kommunikasjonsavdeling som består av en Vestfold-kontakt og en Telemark-kontakt som skal jobbe med påvirkning av rammebetingelser, media, støtte til lokalforeninger i kommunikasjonsarbeid og påvirkningsarbeid.

Kontaktinfo: 

Kjersti Veel Krauss: 48139733, kjersti.veel.krauss@redcross.no (TELEMARK)

Bjørn Hjalmar Andersen: 92433324, bjornhjalmar.andersen@redcross.no (VESTFOLD)

Distriktskontoret til Telemark Røde Kors administrerer i dag nesten 2500 frivillige fordelt på 17 lokalforeninger. I Vestfold har Røde Kors i overkant av 2000 frivillige fordelt på 10 lokalforeninger. Begge distriktene ledes av et frivillig distriktsstyre, og hver lokalforening er en selvstendig juridisk enhet. Endringene i administrasjonen berører ikke frivilligheten og denne organiseringen vil fortsette som før. Hvert distriktskontor har separat økonomi.

Får felles administrasjon

Kontaktinfo Vestfold og Telemark Røde Kors