Lokalforeningsleder Kjell Atle Kjønnø
E-post: post@sandefjordrk.no
Tlf  334 66 350

Leder for Røde Kors Hjelpekorps Geir Bergtun
E-post: sandefjord@vestfoldrkh.no
Tlf 918 98 105

Leder for Røde Kors Omsorg May-Bente Jansson
Epost: omsorg@sandefjordrk.no
Tlf 470 52 762

Leder for Sandefjord Røde Kors Ungdom Helene Lunde
E-post: rku@sandefjordrk.no
Telefon 905 53 446