Bli medlem

Har du lyst til å bidra til å gjøre det mulig at hjelpekorpset kan redde de som går seg vill i fjellet? Som medlem i Røde Kors støtter du den frivillige aktiviteten i ditt lokalmiljø.

Som medlem støtter du:

- vårt frivillige omsorgsarbeid i Norge. Det gjør det mulig for oss å hjelpe mennesker som lever i ensomhet, barn og unge som sliter med livene sine, flyktninger og innvandrere som trenger hjelp til å orientere seg i en ny hverdag.

- Røde Kors Hjelpekorps som er i kontinuerlig beredskap, og kan på kort varsel rykke ut for å delta i søk og redningsaksjoner

- Røde Kors beredskapsvakt har fått opplæring i førstehjelp, beredskapsarbeid, psykisk støtte mm. og vil kunne mobilisere frivillige til innsats for lokalmiljøet dersom en stor krise eller katastrofe inntreffer.

Medlem: 300 kr (pr. år)
Familiemedlemskap: 600 kr (pr. år)
Ungdom: 150 kr (13-25 år) (pr. år)
Barn: 60 kr (0-12) (pr. år)

Bli medlem i dag!

Navn og adresseMedlemsskap og pris

Når er du født?

Kontaktinformasjon
Har du spørsmål om medlemskap: Ta gjerne kontakt med oss på medlem@redcross.no

Røde Kors-magasinet

Som medlem vil du motta Røde Kors-magasinet fire ganger i året. Her vil du få bred innsikt i Røde Kors sitt arbeid i inn- og utland, nyhetsstoff, tema-sider og faste spalter som profilintervjuer, ildsjeler og lokalt stoff. Røde Kors-magasinet gir deg både de sterke og gripende historiene og de mer lysbetonte småsakene. Les siste utgave her!