Fire stykker i Røde Kors uniform står over en pulk i snøen

Bli medlem i Røde Kors

Som medlem støtter du Røde Kors sine lokale aktiviteter. Du bidrar til at søk og redningsaksjoner kommer raskt i gang når noe skjer, hjelper barn og unge, ensomme eldre og opplæring i førstehjelp.

Medlemskap i Røde Kors:

Medlem: 300 kr (pr. år) 
Familiemedlemskap: 600 kr (pr. år)
Ungdom: 150 kr (13-25 år) (pr. år)
Barn: 60 kr (0-12) (pr. år)

Bli medlem i dag!

Navn og adresse

Felter markert med * er obligatoriske


Medlemsskap og pris

Når er du født?
Kontaktinformasjon


Les mer om Røde Kors personvernregler her

Du må gi ditt samtykke for å registre deg

Medlemmer i Røde Kors bidrar blant annet til:

Ungdommer på strand
Ungdom som har deltatt på Gatemegling i Ålesund har sommeravslutning på Lepsøya. Her gjennomfører de en gatemeglingsøvelse som får frem positivitet, konkurranseinstinkt og latter hos ungdommene.

Våre frivillige er til stede i lokalmiljøet

Vi har styrket beredskapen på digitale løsninger og trappet opp våre digitale tilbud gjennom panedemien. Med dette sørger vi blant annet for at det fortsatt kan være kontakt mellom besøksvenner og besøksverter. Telefonvenn, digital leksehjelp og samtaletilbudet Kors på Halsen styrkes for å møte det økende behovet.

Over 40 000 frivillige gjør en forskjell for mennesker gjennom Røde Kors i Norge. Som medlem støtter du din lokalforening og du gjør dette arbeidet mulig.

en ung jente og gammel dame med rullator går tur sammen

Din hjelp betyr mye for frivilligheten

Vi ønsker å sikre et godt tilbud også når koronapandemien er over. Til dette trenger vi mer enn noen gang at alle som har glede av Røde Kors' tilbud viderefører sitt medlemskap. Takk for at du er med oss.

Har du spørsmål om medlemskap: Ta gjerne kontakt med oss på medlem@redcross.no

Du finner også informasjon om medlemskap, betaling og endringer her.

Slik følger du med i arbeidet til Røde Kors

Som medlem får du vårt magasin fire ganger i året. Her får du mer innsikt i Røde Kors sitt arbeid i inn- og utland. Magasinet inneholder nyhetsstoff, temasider og faste spalter som intervjuer, ildsjeler og lokalt stoff.

Røde Kors har lokalforeninger over hele landet, med et nettverk av frivillige hjelpere.

En kvinne med hvit vest merket med beredskapsvakt lener seg inn mot bil, ute, vinter
Beredskapsvakt er et tilbud til medlemmer som ønsker å støtte frivillige og lokalbefolkning når hendelser oppstår.

Beredskapsvakt er et tilbud for medlemmer i Røde Kors. Du forplikter deg kun til å sette av en kveld i året til beredskapsopplæring. Etterpå står du på en varslingsliste og blir kontaktet ved behov.