Bli medlem

Støtt viktige aktiviteter der du bor. Bli medlem!

Som støttemedlem hjelper du:

  • Barn og unge som vokser opp i utrygge hjem
  • Flyktninger til å orientere seg i en ny hverdag
  • Rusmisbrukere, innsatte og psykisk syke uten sosialt nettverk
  • Hjelpekorps som deltar på leteaksjoner, redningsarbeid og sørger for din sikkerhet ved konserter, fotballkamper og andre små og store arrangement.

Medlem: 300 kr (pr. år)
Familiemedlemskap: 600 kr (pr. år)
Ungdom: 150 kr (13-25 år) (pr. år)
Barn: 60 kr (0-12) (pr. år)

Bli medlem i dag!

Navn og adresseMedlemsskap og pris

Når er du født?

Kontaktinformasjon
Har du spørsmål om medlemskap: Ta gjerne kontakt med oss på medlem@redcross.no

Røde Kors-magasinet

Som medlem vil du motta Røde Kors-magasinet fire ganger i året. Her vil du få bred innsikt i Røde Kors sitt arbeid i inn- og utland, nyhetsstoff, tema-sider og faste spalter som profilintervjuer, ildsjeler og lokalt stoff. Røde Kors-magasinet gir deg både de sterke og gripende historiene og de mer lysbetonte småsakene. Les siste utgave her!