Tysnes Røde Kors

Vi har et aktivt hjelpekorps med aktiviteter spesielt knytta opp mot sjø- og strandredning.

Adresse
5680 TYSNES
Telefon
94568052
E-post
korpsleder@tysnesrkh.no

Hjelpekorps

Røde Kors Førstehjelp og Friluftsliv

Barn i nød trenger din hjelp Bli fadder! Lukk x