Tysnes Røde Kors

Vi har et aktivt hjelpekorps med aktiviteter spesielt knytta opp mot sjø- og strandredning.

Adresse
Gjerstad, 5680 TYSNES
Telefon
94568052
E-post
korpsleder@tysnesrkh.no

2. - 9. mai tilbys det gratis 3-timers førstehjelpskurs i hele Hordaland. Finn kurset nærmest deg på www.100kurs.no

Hjelpekorps

Røde Kors Førstehjelp og Friluftsliv