Målselv Røde Kors

Målselv Røde Kors ble stiftet 13. juli 1924 og er en av de eldste lokalforeningene i Troms.

Adresse
9325 BARDUFOSS
Telefon
41438814
E-post
maalselvrodekors@gmail.com
Leder
Bente Pedersen
Nestleder
Greta Susann Skogstad Sus Kristiansen

Ta kontakt med styreleder Bente Pedersen, Tel 414 38 814 hvis du kan tenke deg å bidra til å få i gang aktiviteter i Målselv Røde Kors. Vi har også behov for å få flere frivillige.
Ta kontakt med oss!

Du finner oss på Facebook under Målselv Røde Kors

Her finner du BARKs Facebook-side