Målselv Røde Kors

Målselv Røde Kors ble stiftet 13. juli 1924 og er en av de eldste lokalforeningene i Troms.

Adresse
9325 BARDUFOSS
Telefon
41438814
E-post
maalselvrodekors@gmail.com
Leder
Heidi Kristiansen
Nestleder
Bente Pedersen

Om oss i Målselv Røde Kors

Kontakt styreleder

Her finner du Målselv Røde Kors på Facebook

Her finner du BARKs Facebook-side

Aktiviteter i Målselv Røde Kors

Barnas Røde Kors (BARK)

Besøkstjenesten

Flyktningguide