Kurs og opplæring

Røde Kors kurser alle frivillige for å sikre at våre frivillige er trygge og har den nødvendig kompetanse til å utføre aktiviteten.

Som frivillig får du innføring i Røde Kors' historie og verdier, i tillegg til opplæring i din aktivitet. Du skal også ha opplæring i førstehjelp og psykososial førstehjelp.

Obligatoriske kurs for alle frivillige:

Dette må du vite:

  • Alle frivillige som skal jobbe med omsorgsrelaterte aktiviteter må ta temakurs i den enkelte aktivitet de velger.
  • Noen aktiviteter stiller strengere krav til den frivillige. For eksempel må alle som skal jobbe med barn og unge levere forenklet politiattest. Frivillige som jobber i fengsel eller med tidligere innsatte må ha plettfri vandelsattest. Årsaken til at vi ber om dette er for å ivareta våre deltakeres sikkerhet.

    Ta kontakt med din lokalforening for mer informasjon

 

kollage bilder Røde Kors aktiviteter

Her kan du lese mer om Røde Kors sine ulike nasjonale aktiviteter.

Oversikt over kurs vi tilbyr

Kurs og aktiviteter vil variere mellom hver enkelt lokalforening. Du bør derfor kontakte din lokalforening for mer informasjon om hvilke aktiviteter de faktisk har og tilbyr, og kursene du må ta for å delta på disse aktivitetene.

PS. Registrerte og aktive frivillige får informasjon om kurs, kursdato og sted, gjennom sin lokalforening der du er registrert.

For at du skal kunne melde deg på kurs må du først være registrert som frivillig. Du får da et relasjonsnummer du kan bruke for å logge deg på kurs i vårt system. Meld deg på som frivillig her!

Har du spørsmål relatert til kurs og opplæring anbefaler vi at du kontakter din Røde Kors lokalforening.

Finn din lokalforening

Skriv inn ditt postnummer eller velg fylke:


     

    Røde Kors intranett for aktive frivillige med verv.
    Logg på Korsveien