12.000 barn på sommeraktivitet i Røde Kors

I sommer vil om lag 12.000 barn delta på ulike sommeraktiviteter i regi av Røde Kors. – Dette blir en ekstraordinær sommer, og det krever ekstraordinær innsats for barn og unge, sier Bernt G. Apeland.

– I sommer håper vi å nå ut til rekordmange barn gjennom ulike sommeraktiviteter. Vi jobber fortsatt med å få med enda flere barn og familier denne sommeren, sier Bernt G. Apeland, generalsekretær i Røde Kors.  

For mange betyr ferietid forventninger, opplevelser og gode stunder. Samtidig er det mange som ikke har råd til å reise på ferie. Røde Kors frykter at de økonomiske ulikhetene har økt i kjølvannet av koronapandemien. 

En vanskelig tid for mange familier

Etter en periode hvor mange familier melder om at de har hatt en vanskelig tid, satser Røde Kors i år på enda flere sommeraktiviteter enn vanlig. Til vanlig arrangerer Røde Kors ferietilbudet “Ferie for alle”, et ferietilbud for barn og deres familier som vokser opp i lavinntekt, for mange barnefamilier over hele landet. Nytt i år er at organisasjonen også vil tilbyr en feriedager og andre ferieopplevelser, som er en ny sommeraktivitet ved siden av lengre ferieopphold. 

– I år har vi giret om og giret opp, og jobber for å sikre gode ferieopplevelser for flest mulig barn og deres familier, sier Apeland

Ekstraordinære sommeraktiviteter

I år blir det mange nye lokale aktiviteter for barn og unge i over 70 kommuner. Røde Kors’ distriktskontorer og tilhørende lokalforeninger planlegger å nå over 8.000 barn og unge over hele landet gjennom de ekstraordinære sommeraktivitetene, i tillegg til de over 5.000 barna og voksne om har søkt om å delta på ulike Ferie for alle-aktiviteter.

Nærmere 2.000 frivillige bidrar i dugnaden for å sikre at barn over hele landet får gode ferieminner. Alle aktiviteter vil skje i tråd med gjeldende smittevernregler. Røde Kors takker Regjeringen, Stortinget, næringslivet og private donorer som muliggjør at enda flere barn kan få positive opplevelser.  

– Røde Kors er glade for at vi får gjennomført dette løftet i sommer. I sommer når vi ut til 8.000 flere barn enn vanlige. Her samarbeider vi med flere offentlige og private aktører for å få til et best mulig tilbud for barn og unge, sier Apeland.  

– Forskjellene blir tydeligere i ferien 

Nesten 111.000 barn i Norge lever i familier med lav inntekt. Det utgjør 11,3 prosent av alle barn, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Tallene øker år for år.

– Forskjellene blir tydeligere i feriene. Stadig flere barn i Norge vokser opp i familier med dårlig økonomi. Disse barna kan ofte ikke delta på de samme fritidsaktivitetene som andre barn, og har kanskje ingen ferieturer å snakke om når de er tilbake på skolen etter sommeren, forteller Apeland.

Behovet for flere frivillige som kan tenke seg å bruke noen dager eller uker på å gi barn og voksne gode ferieminner, er stort. Organisasjonen ønsker å satse på enda flere ferieopphold i høstferien, og oppfordrer flere til å melde seg som frivillige

Fakta om Ferie for alle:

 

  • Ferie for alle er et ferietilbud til barnefamilier som ikke selv har råd til å reise på ferie. 
  • Årsakene til hvorfor familiene ikke har mulighet til å reise varierer, men felles for dem er at barna ikke får de samme mulighetene som andre barn.  
  • Ferie for alle arrangeres i skoleferiene og drives av frivillige fra Røde Kors 
  • For Røde Kors er det viktig at hele familien får dele minner og gode opplevelser sammen. Derfor reiser hele familien sammen på ferieoppholdet.  
  • Oppholdene tilbys familier med minst ett barn mellom 6 og 13 år 
  • Det er ansatte i kommunen som melder familier på Ferie for alle. Alle ferieopphold ledes av frivillige i Røde Kors, og er gratis for familiene.  

For pressehenvendelser, kontakt: Røde Kors pressevakt +47 94 97 29 99, eller send e-post til pressevakt@redcross.no