12.000 barn på sommeraktiviteter i Røde Kors

I sommer har om lag 12.000 barn deltatt på ulike sommeraktiviteter i regi av Røde Kors.

– Alle barn skal ha gode ferieopplevelser å dele når skolen og hverdagene nå begynner, også etter denne spesielle sommeren, sier Bernt G. Apeland, generalsekretær i Røde Kors.

– Selv om korona satte en stopper for mye planlagt aktivitet denne sommeren, var det viktig for Røde Kors å også i år ha et tilbud til barn og familier som av ulike årsaker ikke har mulighet til å dra på ferie,  sier Apeland videre. 

Til vanlig arrangerer Røde Kors ferietilbudet “Ferie for alle” over hele landet om sommeren. På grunn av koronapandemien har årets sommeropphold vært noe annerledes enn tidligere år. Ferieoppholdene har blant annet hatt færre deltakere per tur enn vanlig  

– Samtidig giret vi om og opp med det målet å lage ferieopphold for flest mulig barn og familier også i sommerBlant annet er det arrangert flere endagsturer (“Feriedager for alle”) og flere lokale aktiviteter enn før, som en erstatning for de ferietilbudene vi vanligvis tilbyr gjennom sommeren, forteller Apeland.

Ekstraordinære sommeraktiviteter

Røde Kors’ distriktskontorer og tilhørende lokalforeninger regner med at de har nådd over 8.000 barn og unge i over 70 kommuner gjennom de ekstraordinære sommeraktivitetene, i tillegg til de over 5.000 barna og voksne om har søkt om å delta på ulike Ferie for alle-aktiviteter. 

Nærmere 2.000 frivillige har bidratt i dugnaden for å sikre at barn over hele landet får gode ferieminner. Noen har besøkt bjørneparken i innlandet, andre har vært på surfekurs i Lofoten, overnattet på ishotell i Pasvik, besøkt i dyreparken i Kristiansand eller vært med på krabbefiske og båtturer. Det er også delt ut aktivitetspakker med leker, turutstyr og gavekort på opplevelser familien kan gjøre sammen.  

Alle aktivitetene har blitt gjennomført i tråd med gjeldende smittevernregler. Røde Kors takker regjeringen, stortinget, næringslivet og private donorer som muliggjør at enda flere barn kan få positive opplevelser.  

– Røde Kors er glade for at vi får gjennomført dette løftet i sommer. I sommer når vi ut til 8.000 flere barn enn vanlig. Her samarbeider vi med flere offentlige og private aktører for å få til et best mulig tilbud for barn og unge, sier Apeland.  

– Forskjellene blir tydeligere i ferien 

Nesten 111.000 barn i Norge lever i familier med lav inntekt. Det utgjør 11,3 prosent av alle barn, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Tallene øker år for år.  

– Forskjellene blir tydeligere i feriene. Stadig flere barn i Norge vokser opp i familier med dårlig økonomi. Disse barna kan ofte ikke delta på de samme fritidsaktivitetene som andre barn, og har kanskje ingen ferieturer å snakke om når de er tilbake på skolen etter sommeren. 

Behovet for flere frivillige som kan tenke seg å bruke noen dager eller uker på å gi barn og voksne gode ferieminner, er stort. Organisasjonen ønsker å satse på enda flere ferieopphold i høstferien, og oppfordrer flere til å melde seg som frivillige. 

Fakta om Ferie for alle: 

  • Ferie for alle er et ferietilbud til barnefamilier som ikke selv har råd til å reise på ferie. 
  • Årsakene til hvorfor familiene ikke har mulighet til å reise varierer, men felles for dem er at barna ikke får de samme mulighetene som andre barn.  
  • Ferie for alle arrangeres i skoleferiene og drives av frivillige fra Røde Kors 
  • For Røde Kors er det viktig at hele familien får dele minner og gode opplevelser sammen. Derfor reiser hele familien sammen på ferieoppholdet.  
  • Oppholdene tilbys familier med minst ett barn mellom 6 og 13 år 
  • Det er ansatte i kommunen som melder familier på Ferie for alle. Alle ferieopphold ledes av frivillige i Røde Kors, og er gratis for familiene.  

Generalsekretær Bernt Apeland deltok i dag, tirsdag 11. august, på et Ferie for alle-arrangement på Tjøme, og er tilgjengelig for telefonintervju. Ta kontakt med pressevakt for å avtale. 

For pressehenvendelser, kontakt:
Røde Kors pressevakt +47 94 97 29 99,
eller send e-post til pressevakt@redcross.no