Røde Kors markerer dagen for savnede: – En global tragedie i stor skala

I dag 30. august markerer Røde Kors at flere hundre tusen mennesker er savnet fra sine familier på grunn av væpnede konflikter og andre former for vold, katastrofer eller migrasjon.

– Dette er en global humanitær tragedie i stor skala. I 2022 ble 55.057 personer meldt savnet til Røde Kors. Vi må vise støtte til alle familiene som savner sine kjære, og markere at vi står sammen med dem for å finne svar, sier Brita Liholm, leder for oppsporingstjenesten til Røde Kors i Norge.  

Liholm har ansvaret for den norske delen av det globale nettverket i Røde Kors-bevegelsen, hvor nærmere 200000 mennesker er registrert som savnet. Nettverket registrerer savnede familiemedlemmer, og kobler dem der det er mulig å oppnå kontakt.

I 2022 ble 13 000 lokalisert og 5000 gjenforent gjennom den globale oppsporingstjenesten internasjonalt. Oppsporingstjenesten formidler også flere millioner kontakter i året mellom savnede og familiemedlemmer. De fleste på telefon, men også med såkalte Røde Kors-meldinger og på andre måter.  

– Familiene har rett til å vite hva som har skjedd med deres kjære. Uvisshet om hva som har skjedd skaper smerte og usikkerhet for familier over hele verden. Det skaper store psykiske, praktiske og økonomiske problemer. Derfor er det også viktig å identifisere omkomne og informere pårørende, sier Liholm.  

Flere på flukt 

Dessverre kommer det stadig meldinger om savnede, selv om svært mange nå har moderne kommunikasjonsmidler. Det pågår flere store og langvarige kriger og konflikter, og aldri før har vært flere mennesker på flukt. Mange mister kontakt eller omkommer på de risikable migrasjonsrutene, blant annet over Middelhavet.  

Men det er også mange gamle saker som må løses. I Norge er det fortsatt henvendelser som berører 2. verdenskrig som er den største gruppen.  

– Selv om det er lenge siden, så er det stadig nye generasjoner som søker etter svar fra hva som skjedde under krigen, sier Liholm.

Oppsporing av savnede er en av de eldste tjenestene til Røde Kors med 150 års historie. Som en nøytral aktør har Røde Kors gjennom Genèvekonvensjonene tilgang til fengsler og interneringsleire over hele verden, og jobber også med å identifisere omkomne fra nåværende og tidligere væpnede konflikter.  

 

For pressehenvendelser, kontakt: 
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99