Stort behov for gratis vinterferie.

Røde Kors merker stor pågang på tilbud om vinterferie for familier med svak økonomi. Nye grupper som ikke tidligere har hatt behov for hjelp, tar nå kontakt.

– Vi ser at mange har det ordentlig tøft nå. Familier som akkurat har klart seg tidligere, klarer seg ikke lenger. Familiene vi er i kontakt med forteller vonde historier om en krevende hverdag, sier Pernille Lemming, leder for landsråd omsorg i Røde Kors.  

I vinterferien har Røde Kors tilbud om gratis vinterferie for over 600 barn og foresatte over hele landet. Nærmere 100 frivillige er med på å arrangere feriene. Det er offentlige instanser og hjelpeapparatet som melder inn behovene for ferietilbud gjennom Røde Kors. Før årets vinterferie er det mange nye kontaktpersoner i hjelpeapparatet som har meldt familier på gratis ferie. Mens det før i stor grad har vært Nav og helsesykepleier som har meldt familiene på, kommer det i år mange søknader fra asylmottak, barnevern og krisesentre.  

– Flere steder i landet ser vi nå at vi er i kontakt med nye familier som ikke har bedt om hjelp fra oss tidligere. Det er spesielt mange aleneforsørgere i år. Tidligere har det vært en stor andel familier med mange barn, nå er det mange familier med ett eller to barn, sier Lemming. 

Frykter dette er starten på en sosial krise 

Flere steder i landet opplever Røde Kors en stor økning i antall søknader. Høye strømpriser, økte matpriser og priser på andre nødvendige varer gjør det krevende for familier som fra før lever med lite penger. På vinterferieoppholdene er det derfor planlagt raust med mat til familiene som er med.  

– Våre deltakere er familier som har hatt svak økonomi over mange år. Marginene var små fra før, men nå går mange i minus hver eneste måned. Når vi nå ser at det kommer nye grupper til, frykter vi at vi bare er i en sped begynnelse av en sosial krise, forteller Lemming.  

Røde Kors har en rekke aktiviteter som direkte og indirekte retter seg mot familier med lite penger. Den største aktiviteten for denne gruppen er  «Ferie for alle», hvor frivillige sørger for at barn og foreldre som ellers ikke ville hatt råd til å reise på ferie i år, får ferieopphold landet rundt.  

– Dette ferietilbudet fra Røde Kors gir familiene en mulighet til å dra på ferie som de ikke ville hatt mulighet til ellers. Det gir et lite avbrekk i hverdagen, sier Lemming. 

Kan fortelle om ferieminner på skolen 

Det er ulike grunner til at familiene behøver hjelp. Noen sliter med språk, sosialt nettverk, har bostedsutfordringer eller andre hindringer. Felles for alle er at de har dårlig økonomi og ikke mulighet til å være på ferie med barna.  

– Ferieplaner og samtaler knyttet til ferieopplevelser er noe alle barn og unge snakker om på skolen, og vi ser at det er mange som ikke har muligheten til å skape ferieopplevelser på egenhånd, forteller Lemming.  

Hva er ferie for alle?  

  • Ferie for alle er et ferietilbud til barnefamilier som ikke selv har råd til å reise på ferie.
  • Det er mange ulike årsaker til at familiene ikke har mulighet til å reise, men felles for dem er at barna ikke får de samme mulighetene som andre barn.
  • Det er ansatte i kommunen som melder familier på Ferie for alle. Minst ett av barna i familien må være i barneskolealder.
  • For Røde Kors er det viktig at hele familien får dele minner og gode opplevelser sammen. Derfor reiser hele familien sammen på ferieoppholdet.
  • Alle ferieopphold gjennom Ferie for alle ledes av frivillige i Røde Kors.

For pressehenvendelser, kontakt:   
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99 (ikke SMS) eller pressevakt@redcross.no