Røde Kors: Store behov for gratistilbud og mat i sommerferien

I år planlegger frivillige rekordmange aktiviteter for barn og unge. – Det er store behov for gratistilbud i sommerferien, sier Pernille Lemming i Røde Kors.

– I sommer har vi en betraktelig økning i sommertilbudet for barn og ungdom. Det er ekstra viktig med tilbud i en tid hvor lommeboka ikke strekker til. Et pusterom fra hverdagen betyr mye, sier Pernille Lemming, leder for landsråd omsorg i Røde Kors.  

I sommer skal over 2.200 frivillige over hele landet arrangere en rekke aktiviteter for barn, ungdom og familier. Felles for mange av dem Røde Kors er i kontakt med, er at de har svært lite penger. Økte kostnader på mat og nødvendige husholdningsartikler har gjort en allerede presset økonomi nær sagt umulig for mange. Det første som må vike er gjerne ferie og fritidsaktiviteter.  

Nærmere 4 av 10 nordmenn sier at de har fått dårligere økonomi siste halvåret. Hele tre av ti barnefamilier sier at de er bekymret for om de har råd til sommerferie i år. Tallene er høyere for barnefamiliene enn befolkningen for øvrig. Tallene kommer frem i en landsomfattende spørreundersøkelse Opinion har gjort på vegne av Røde Kors. 

– Røde Kors er i tett kontakt med barn og unge som vokser opp i fattigdom, og vi ser et økende behov for hjelp. Flere har også behov for mat når de kommer til våre aktiviteter, og mange steder deler vi i tillegg ut mat som kan tas med hjem etterpå, sier Lemming. 

Barn bærer de voksnes bekymringer 

I Røde Kors-rapporten “Når barn må være voksne” forteller ungdom som vokser opp i fattigdom om følelsen av utenforskap når venner og medelever forteller om ferie. For mange barn og unge handler det å vokse opp i fattigdom også om å bekymre seg for foreldrenes ubetalte regningsbunker. Prisveksten rammer de som allerede har økonomiske utfordringer. Røde Kors erfarer at mange barn og deres familier ikke har råd til å delta i fritidsaktiviteter eller reise på ferie. Derfor tilbyr vi gratis ferieaktiviteter gjennom sommeren. 

– For mange handler ferie om å kunne føle seg som en del av felleskapet både før og etter ferien når alle snakker om hva de skal gjøre og hva de har gjort. Det er veldig synlig og for mange veldig sårt om man bare har vært hjemme i leiligheten sin hele ferie, sier Lemming. 

– Alle barn fortjener gode ferieminner 

Røde Kors planlegger i sommer aktiviteter for over 20.500 barn og ungdom. Det inkluderer blant annet lengre ferieopphold gjennom tilbudet «Ferie for alle», et tilbud til barnefamilier som selv ikke har råd til å reise på ferie. I tillegg arrangerer lokale Røde Kors-foreninger aktiviteter og dagsturer som besøk til klatreparker, piknik, grilling og uteaktiviteter, volleyball, spillekvelder, go-kart og andre gode opplevelser i nærmiljøet.  

– Alle barn fortjener gode ferieminner og et avbrekk fra hverdagen. Ferien blir lang om familien ikke har råd eller mulighet til å reise på ferie. Røde Kors merker at gapet mellom de som har mye og de som har lite blir større, og det betyr mye for dem som har minst å få være med på et ferieopphold i sommer, sier Lemming. 

For pressehenvendelser, kontakt:
Røde Kors pressevakt +47 94 87 29 99 (ikke SMS) eller pressevakt@redcross.no